Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3. A.W. Sijthoff, Leiden 1914


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Uythoeck, Pieter Henricksz.]

UYTHOECK (Pieter Henricksz.), geb. te Rotterdam, overl. aldaar 21 April 1637, was een zoon van den schilder Henrick Pieter sz. Uythoeck (Huytshoeck, Huytgenshoeck) en Neeltgen Adriaensd. Hij werd 30 Oct. 1618 bij de verandering der regeering door prins Maurits tot vroedschapslid benoemd, wat hij tot zijn dood bleef. In dien tijd is hij herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart geweest, in 1620 en 1621 burgemeester en in 1625 en 1628 had hij zitting in de hollandsche Rekenkamer, Na eerst gehuwd geweest te zijn met Aeltgen Jacobsd., wed. van Jan Centen, hertrouwde hij 29 Oct. 1619 met Volckge Cleasd. Duyn.

Zie: Bronnen gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. III, 704, waar alleen zijn tweede vrouw wordt genoemd.

Moquette