Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, Leiden 1918


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Gravius, Daniël]

GRAVIUS (Daniël), ook van de Graaff of van de Graef, soms Grauw, geb. te Dordrecht 1616, overl. te Middelburg 1681. Pred. te Aardenburg, en sinds 1645 te Batavia, 1647-51 te Formosa. De gouverneur van Formosa, Nicolaas Verburch, behandelde hem hoogst onrechtvaardig. De gouv.-gen. Maetsuycker vernietigde diens sententie, en na G.'s terugkomst in het vaderland 1654 is hij volkomen in zijn eer hersteld. Hij werd predikant te Veere 1655, te Middelburg 1671. Te Batavia huwde hij in 1645 Maria Poots, wed. van Gerbrand Cunst. Later is hij gehuwd

[p. 674]

met Maria Hubregtsz, dochter van een burgemeester van Veere, bewindhebber der O.I. Compagnie.

Portret: gravure door J. Munnikhuysen naar Z. Blijhooft.

Zie: van Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woordenb. van O.I. Pred. 152.

Herderscheê