Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, Leiden 1918


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Hambroek, Antonius]

HAMBROEK (Antonius), geb. te Rotterdam 1607, overl. 15 Juli 1661. Hij werd in 1622 predikant te Schipluiden bij Delft. 11 Nov. 1647 zond hem de classis zijner geboorteplaats naar Batavia, het volgende jaar werd hij beroepen te Formosa. Dit eiland werd 1661 door den Chineeschen zeeroover Coxinga genomen, behalve het fort Zelandia, waar Frederik Coyet het bevel voerde. H. viel met zijne vrouw en drie zijner kinderen in handen der vijanden. Hij werd door Coxinga naar den commandant Coyet gezonden, onder verplichting van terugkeer, om hem tot de overgave aan te sporen. Hij keerde onverrichter zake en vrijwillig terug en met zijn zonen en anderen is hij Juli 1661 door de Chineezen onthoofd.

Zie: v. Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woordenb. van O.I. Pred. 263.

Herderscheê