Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, Leiden 1918


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Junius, Robertus]

JUNIUS (Robertus), geb. te Rotterdam 1606, overl. te Amsterdam 28 Aug. 1655. Na te Leiden gestudeerd te hebben, ging hij in 1629 naar Indië. In dat zelfde jaar werd hij beroepen op Formosa. Veertien jaren was hij er met grooten zegen werkzaam; hij predikte, opende scholen, vertaalde den catechismus in de landstaal. Hij wordt een der eerste reformateurs van Formosa genoemd. Om gezondheidsredenen en uit verlangen naar het vaderland repatrieerde hij in 1643. Hier werd hij predikant te Delft en in 1653 te Amsterdam.

[p. 823]

In dat jaar deed hij van Aug. tot Nov. dienst op 's lands oorlogsvloot.

Verscheidene jongelieden werden door hem opgeleid voor predikant in O. Indië, vooral legde hij zich toe op grondige talenkennis.

Hij was gehuwd met Geertruyd van Nederhoven, in April 1629 te Batavia; later met Elisabeth van den Corput.

[p. 824]

Zijn portret is gegraveerd door P. de Jode naar A. Souter en door C. Visscher naar A. Palamedesz. Verder is het gegraveerd door C. van Queborn, C. Visscher, H. Rokesz en L. Löwenstamm.

Zie: van Troostenburg de Bruyn, Biogr. Woordenb. van O.I. Pred. 220, met aanhalingen van brieven van Crusius over Junius.

Herderscheê