Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5. A.W. Sijthoff, Leiden 1921


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Elias, Cornelis]

ELIAS (Cornelis), gedoopt te Alkmaar 23 Dec. 1696, overleden aldaar 21 Augustus 1765, zoon van Pieter Barendsz. Elias en Maria van Oudensteyn en achterkleinzoon van Pieter Jacobsz. Elias (kol. 154), was van 1724-48 weesmeester in zijne geboortestad. Hij werd er in 1740 lid der Vroedschap, was in 1751, 52, 55, 56, 60, 63 en 64 burgemeester en bekleedde nog een aantal andere ambten. Hij was gehuwd met Josina Machteld van Oudensteyn (1705-58). Een zijner zonen, Pieter (1738-74) werd in 1759 schepen en raad in de Alkmaarsche Vroedschap. Een andere zoon Cornelis (geb. 1743) was lid der regeering van Medemblik. Hij was een broeder van Elbert Elias (I kol. 799).

Zie: C.W. Bruinvis. Het geslacht Oudensteyn in Nederlandsch Familieblad 1903, blz. 320, 324.

Breen