Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5. A.W. Sijthoff, Leiden 1921


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Hermite, Jr. Jacques l']

HERMITE Jr. (Jacques l'), geb. omstreeks 1582 te Antwerpen, overl. ter reede Callao de Lima 2 Juni 1624. Van 1607-11 was hij opperkoopman en president der loge te Bantam, in welke functie hij in Febr. 1609 een nieuw verbond sloot met den sultan van Bantam en in het volgende jaar een tractaat met den vorst van Jacatra. In 1611 werd hij raad van Indië en repatriëerde in Juni 1612; de heeren XVII beloonden hem voor zijne diensten met 220 £ Vlaamsch. Hij huwde te Amsterdam 2 Maart 1613 met Theodora van Wely, van Wijk bij Duurstede.

Als hoofd van de Nassausche vloot van elf schepen, overleed hij op die wereldreis, welke 29 April 1623 aanving.

Zie: J.K.J. de Jonge, Opkomst van het Ned. gezag in O.I. (1595-1610) III (1865), vooral de ‘remonstrantie’, 378 vlg.; Mr. A. van Reede v.d. Kloot, de GG.'s en comm. gen. van N.I. (den Haag 1891) 339.

Mulert