Oost-Indische spiegel.


auteur: Rob Nieuwenhuys


bron: Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1978  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Oost-Indische spiegel

Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden

Rob Nieuwenhuys


Inhoudsopgave

Inleiding

I De tijd van de ‘Loffelijcke Compagnie’ 1. Oost-Indische reizen

2. Indische verzenmakers

3. Valentijn, Rumphius, Camphuis

4. Onno Zwier van Haren

II Doorbraak van nieuwe ideeën 1. Willem en Dirk van Hogendorp: vader en zoon

2. De tijd van Van der Capellen

III Van Hoëvell en Junghuhn 1. Wolter Robert baron van Hoëvell

2. Franz Wilhelm Junghuhn

IV Tot aangename ontspanning en nuttig onderhoud 1. Tijdschriften, jaarboekjes

2. Tollens en Ritter

3. ‘Een tint van het Indische Oosten’

V Eduard Douwes Dekker

VI Vier ‘Excentrieken’ 1. S.E.W. Roorda van Eysinga

2. H.N. van der Tuuk

3. A.M. Courier dit Dubekart

4. Alexander Cohen

VII Conrad Busken Huet 1. Het ‘geval-Hasselman’

2. Acht Indische jaren

VIII Tussen waarheid en verbeelding 1. ‘De Indische melkkoe’

2. F.C. Wilsen

3. W.A. van Rees

4. M.T.H. Perelaer

5. I. Groneman

6. Jan ten Brink

7. J.A. Uilkens

8. C. van Nievelt

9. G.J.P. Valette

IX Romantiek in sarung kabaja 1. Het damescompartiment

2. M.C. Frank

3. Mina Krüseman

4. Annie Foore

5. Melati van Java

6. Thérèse Hoven

X P.A. Daum

XI De Indische wereld van Couperus

XII Indië belasterd en gewroken 1. Bas Veth en zijn tegenstanders

2. Creusesol

3. De andere wereld

XIII Het Indische kunst- en toneelleven 1. ‘Une société sans art, sans culture...’

2. Het ‘Weekblad voor Indië’

3. Jan Fabricius

4. Hans van de Wall

5. Henri van Wermeskerken

6. De Komedie Stamboel en krontjong

XIV ‘De wijdere wereld’ 1. De ethische koers

2. De ethici

3. Jan Compagnie

XV Het Nederlandse Indië 1. De jonge Hollandse vrouwtjes

2. Carry van Bruggen

3. Annie Salomons

4. M.H. Székely-Lulofs

5. De gedachte van de rijkseenheid

6. Noto Soeroto

7. Jan Prins

8. Albert Besnard

9. J.J. de Stoppelaar

XVI Tussen dertig en veertig 1. Het land van herkomst

2. Op zoek naar het land van herkomst

3. Kritiek en opbouw

4. Buiten het gareel

5. Willem Walraven: de tragiek van de kolonie

6. Gerommel uit de verte

XVII Tijdschriften 1. De Fakkel

2. Oriëntatie

XVIII Niet meer aan denken 1. ‘Asia Raya’

2. ‘Indonesia Merdeka’

3. ‘Irian Barat’

XIX Steeds weer aan denken 1. Maria Dermoût

2. Beb Vuyk

3. Johan Fabricius

4. H.J. Friedericy

5. A. Alberts

6. Tjalie Robinson/Vincent Mahieu

7. Drie dichters

8. Vijf schrijfsters

9. ‘Indonesia revisited’

10. Rob Nieuwenhuys/E. Breton de Nijs

Aantekeningen voor verdere studie en lectuur Inleiding

I. De tijd van de ‘Loffelijcke Compagnie’

II. Doorbraak van nieuwe ideeën

III. Van Hoëvell en Junghuhn

IV. Tot aangename ontspanning en nuttig onderhoud

V. Eduard Douwes Dekker

VI. Vier ‘excentrieken’

VII. Conrad Busken Huet

VIII. Tussen waarheid en verbeelding

IX. Romantiek in Sarung Kabaja

X. P.A. Daum

XI. De Indische wereld van Couperus

XII. Indië belasterd en gewroken

XIII. Het Indische kunst- en toneelleven

XIV. ‘De wijdere wereld’

XV. Het Nederlandse Indië

XVI. Tussen dertig en veertig

XVII. Tijdschriften

XVIII. Niet meer aan denken

XIX. Steeds weer aan denken

Tot slot nog wat

Woordenlijst

Register