Oost-Indische spiegel.


auteur: Rob Nieuwenhuys


bron: Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1978  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 615]

X. P.A. Daum

Enige biografische gegevens over Daum en een lijst van de door hem geschreven romans en verhalen vinden we in Groot Nederland, september 1939, blz. 264. Het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek waar Du Perron op terugging voor zijn inleiding bij een herdruk van Goena Goena (1936) bevat enkele onjuistheden die helaas door Du Perron zijn overgenomen. Brom wijdde in Java in onze kunst bijna vijftien bladzijden aan Daum. Het uitvoerigst echter werd over Daum geschreven door R. Nieuwenhuys onder de titel ‘Maurits, de romancier van tempo doeloe,’ Groot Nederland, 1939, blz. 201, die Broms visie op Daum op verschillende punten bestrijdt. Dit artikel werd na de oorlog bewerkt en opgenomen in de bundel Tussen twee vaderlanden (tweede druk 1967). Een breder opgezette studie van zowel de journalist als de romanschrijver tegen de achtergrond van de Indische samenleving door G.P.A. Termorshuizen, is in voorbereiding. Litteratuur over Daum vinden we in Groot Nederland, september 1939, en in De Fakkel, 1941, blz. 815. Er blijkt uit dat de romans van Maurits/Daum altijd hun bewonderaars hebben gehad en dat ze alleen maar periodiek ‘vergeten’ werden. Na de oorlog zijn verschillende romans van Maurits/Daum herdrukt door de uitgeverijen Querido, De Engelbewaarder en Thomas en Eras. De laatste uitgeverij zal het Verzameld werk van Daum uitgeven.