Oost-Indische spiegel.


auteur: Rob Nieuwenhuys


bron: Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1978  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 657]

Register

In dit register zijn persoonsnamen en onderwerpen door elkaar gewerkt, maar door gebruik te maken van cursief toch van elkaar onderscheiden. Om praktische redenen zijn niet alle persoonsnamen opgenomen. De auteurs die van een schuilnaam gebruik maken, zijn onder hun bekendste naam te vinden. Dit kan dus zowel hun pseudoniem als hun werkelijke naam zijn. Achter de bladzijden treft men in verschillende gevallen de toevoeging over aan, zoals bijvoorbeeld bij Du Perron. Dit betekent dat Du Perron over de betreffende persoon heeft geschreven; ontbreekt de toevoeging dan betekent dit dat de betreffende persoon over Du Perron heeft geschreven of dat hij in verband met Du Perron genoemd wordt. Bij de spelling van de Indonesische namen is uitgegaan van die welke in de tekst voorkomt. Bij het onderwerpsregister behoeft men het betreffende woord niet altijd in de tekst aan te treffen; het verwijst uitsluitend naar het onderwerp. Als een bepaald onderwerp, over verschillende bladzijden verspreid, meer dan eens aan de orde komt, is gebruik gemaakt van de aanduiding ‘passim’ (‘hier en daar’). In verschillende gevallen overlappen de onderwerpen elkaar. Daar was niet aan te ontkomen.

Aalbers,J., 583.
Abendanon, J.H., 311, 314-315, 318.
Ablaing van Giessenburg, R.C. d', 190.
Adiningrat, Geslacht, 256-257.
Adriani, N., 427.
Agrarische politiek, 78, 85, 98. Zie ook: Cultuurstelsel.
Alberts, A., 11, 499, 504-512, 641-642.
Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indië, 185.
Algemeen Democratische Groep, 395.
Alofs, H., 644.
Ambrosius, (ps. van S. van Deventer JSzn). Zie: Deventer JSzn, S. van.
Ament, Familie, 245, 384.
Ammers-Küller, Jo van, 612.
Amorie van der Hoeven, H.A. des, 180.
Angkatan '45, 399, 427.
Anwar, Chairil, 399, 427.
Architectuur, 361, 364.
Aria Suria Atmadja. Zie: Suria Atmadja, Aria.
Arnold, Familie, 384.
Associatie-politiek, 311, 314, 330-331, 392.
Atheïsme, 110, 164, 214, 239-240, 596.
Atjeh, 196-197, 286, 334-335, 352-356, 435 ‘Atjeh-party’.
Bacchanalen, 86, 190.
Ballintijn, G., 563.
Bangsawan. Zie: Stamboel.
Bantam, 61-64, 144-152, 453.
Barentsz, Willem, 23.
Bastin, John, 589.
Bataviaasch Genootschap, Koninklijk, 19, 67, 79, 82, 87, 591.
Bataviasche Courant, 84, 119. Zie ook: Javasche Courant.
Batig slot, 98, 159, 187, 190, 203.
Batten, F.E.A., 632.
Baud, Elisabeth. Zie: Couperus-Baud, Elisabeth.
Baud, J.C., 98-100.
Baudisch, A., 256.
Beaulieu, Augustin de, 335.
[p. 658]
Beerling, R.F., 424.
Beets, N. Zie: Koelewijn, L.A. (ps. van N. Beets).
Bekking, H. Ch., 158.
Bel, Ies, van, 442-443.
Beretty, D.W., 16.
Berg, J., 607.
Berg, N.P. van den, 591.
Bergh, H.P. van den, 352.
Bergh van Eysinga-Elias, J. van den, 600.
Bergh van Saparoea, van den, 645.
Berlage, H.P., 364.
Bernlef, J., 504, 507, 642.
Bertouille-Jaquet, N., 646.
Besnard, Albert, 373-376, 431, 570, 573, 631, 636, 645.
Bestuur, 80 Engels tussenbestuur; 144-145 indeling op Java; 145-146 zaak van Lebak; 153-154 invloed van Multatuli; 164 Van der Tuuk; 213-215 Valette; 240, 244, 248 Daum; 258-259 Louis Couperus; 277-280 Boeka; 281-282 Jasper; 283-284 Westenenk; 294 G.L. Gonggrijp; 310 Brooshooft; 328 Aug. de Wit; 330 C. Th. van Deventer; 358 Stokvis; 358-359 Van der Jagt; 456-460, 494-504 Friedericy; 504-512 Alberts.
Bevolkingscijfers, 309, 341-342, 390-391, 622-623.
Beweging, De, 372-373, 375, 603-605.
Beyle, H. Zie: Stendhal (ps. van H. Beyle).
Biäng Lala, 126-130 passim.
Bibliografieën, 413 Onnes, Indische romans; 585 P.A. Tiele, reisverhalen; 586-587 Rumphius; 595-596 Junghuhn; 599-601 Multatuli; 611 damesromans; 612-613 Mina Krüseman; 614 Thérèse Hoven; 615 Daum; 622 Paul W. van der Veur, Indo-Europeanen; 632 Du Perron; 643 Indo-Europeanen in Allochtonen, blz. 107; 644 Hella S. Haasse; 649 Buur, persoonlijke documenten; 646 Breton de Nijs.
Bik, A.J., 83.
Bik Pzn, A.J., 134, 599.
Binnerts, C., 431-432, 637.
Bisschop Grevelink, A.H., 594.
Bloem, Jacques, 371, 373, 521.
Blume, C.L., 82.
Blijvers’, 60 Camphuis; 99 Van Hoëvell; 192 Wilsen; 208 Uilkens; 261-262 Couperus; 283 Jasper; 386 Du Perron.
Boeatan, 364.
Boeka (ps. van P.C.C. Hansen), 277-280, 281, 309, 617.
Boeke, J.H., 623.
Boekholt, Ralph, 550-551.
Boer, M.G. de, 582, 585.
Bogor, 184-185, 191, 229-230.
Bontekoe, Willem Ysbrantszoon, 27-32, 583.
Boon, J. Zie: Robinson, Tjalie (ps. van J. Boon).
Borel, Henri, 226, 237, 274-275, 290-291, 318, 321, 322-323, 326, 363, 372, 617, 624.
Bosboom-Toussaint, A.L.G., 179, 223, 606.
Bosch, L.E., 590.
Bosch, F. van den, 552-554.
Bosch, Johannes van den, 98.
Bouman, H., 623.
Boutens, P.C., 370, 374 Plato.
Boutmy, Familie, 384.
Braak, Menno ter, 237, 350, 380-381, 400, 421, 484, 520, 605, 627, 628, 632, 640.
Braasem, W.A., 604.
Brandes, L.A.J., 609.
Brandt, Willem (ps. van W.S.B. Klooster), 422, 432, 433, 522-525, 561-562.
Brata-Yoeda (ps. van A.M. Courier dit Dubekart). Zie: Courier dit Dubekart, A.M.
Brest van Kempen, C.P., 145, 169.
Brest van Kempen, J.J., 120.
Breton de Nijs, E. (ps. van R. Nieuwenhuys). Zie: Nieuwenhuys, R.
Brink, Jan ten, 133; 151 over Multatuli; 193-195 over Van Rees; 198, 201; 205-207; 208 over Uilkens; 230-231 over Melati van Java; 599 over Hofdijk; 610; 611 over Valette; 612 over Krüseman; 614 over Melati van Java.
Broecke, Pieter van den, 584.
Brom, G., 51 over Valentijn; 133 over Hofdijk; 219 over M.C. Frank; 237 over Daum; 328 over Aug. de Wit; 377, 531, 579, 580, 586; 599 over Hofdijk; 615 over Daum; 618 over Jasper; 619 over Jan Fabricius.
Brondgeest, Henri, 291.
[p. 659]
Brooshooft, P., 292, 309-311, 312-314, 317, 330, 603, 623.
Bruggen, Carry van, 344-345, 346-347, 627.
Bruin, Cornelis de, 584.
Brumund, J.F.G., 110, 130-132, 598.
Buddingh, S.A., 122, 130-131, 598.
Buitenweg, Hein (ps. van H.C. Meyer), 581, 620.
Buitenzorg. Zie: Bogor.
Bulthuis, Rico, 491, 641.
Bus de Gisignies, L.P.J. du, 92, 96, 98.
Busken Huet, Conrad, 12, 17; 19, 27 over reisverhalen; 50-51 over Valentijn; 151; 174-187; 208 over Uilkens; 220 over M.C. Frank; 223 over Mina Krüseman; 230-232 over Melati van Java; 582 over reisverhalen; 586 over Valentijn; 587 over Rumphius; 588 over Onno Zwier van Haren; 606-607; 584 over Wilsen; 611 over Valette; 612 over M.C. Frank; 612 over Mina Krüseman; 614 over Melati van Java.
Busken Huet-van der Tholl, Anne. Zie: Tholl, Anne van der.
Buur, Dorothée, 580, 644, 649.
Buyskes, A.A., 77.
Campen, M.H., van 624.
Camphuis, Joannes, 54-56; 60-64 passim; 69.
Canter Visscher, J. Th., 594.
Capellen, G.A.G. Ph. van der, 76-87, 93-94, 96, 97, 99, 128, 590-592.
Capellen, Robert Jasper van der, 99.
Carey, Peter, 645.
Carleton, J., 72, 589.
Carpentier Alting, Rini, 535-536, 644.
Carrière, Indische, 188, 244, 274.
Chailley-Bert, J., 263, 287, 321.
Chasteleyn, Cornelis, 69.
Chinezenmoord, 61.
Cholera, 82, 106, 313, 342.
Christendom, 108, 110, 131.
Cleintuar, G.L., 643.
Clerx, Lily, 627.
Cohen, Alexander, 169-173, 605-606, 624.
Cohen Stuart, A.B., 92.
Concentratiekampen. Zie: Interneringskampen.
Concubinaat, 95 Nagel; 121; 136 Multatuli; 166 Van der Tuuk; 167 Courier, Niasse vrouw; 190-192 Wilsen; 195 Van Rees; 203-204 Groneman; 219 M.C. Frank; 233-235 Thérèse Hoven; 248 Daum; 252 Louis Couperus, ‘Indonesische moeder’; 262 Sundanese huishoudster; 264 Justus van Maurik, een ‘inventarisstuk’; 273 Creusesol; 276 G. Gonggrijp; 276 Van der Jagt; 277-278 Boeka; 293 ‘jonge man kan niet van njai loskomen’; 295 Jan Fabricius; 304, 341-342, 344; 345 Carry van Bruggen; 346 Japanse concubines; 348 Annie Salomons, Japanse concubine; 352 Kleian, ‘snaar’; 392 Du Perron; 409-411 Walraven; 538 passim Lin Scholte; 546 Aya Zikken; 622 Van Marle in Indonesië, jrg. V, blz. 481.
Conservatieve richting, 77, 174, 176, 178, 183, 185.
Coolhaas, W. Ph., 582.
Cornets de Groot, J.P., 120, 593.
Corsmit, Th. A., 643.
Couperus, Louis, 17, 213, 242, 252-263; 284 over Westenenk; 317, 322-323, 340, 364; 379 Du Perron; 490, 570, 615-617.
Couperus, John Ricus, 214.
Couperus-Baud, Elisabeth, 255.
Courier dit Dubekart, A.M., 166-169, 604-605.
Court, J.F.H.A. de la, 633.
Cramer, Matthijs, 45.
Cremer, J. Th., 346.
Creusesol (ps. van. I.P.C. Graafland), 253, 271-275, 523, 617.
Cultuurstelsel, 98, 103, 153, 160, 184, 189-190.
Zie ook: Agrarische politiek.
Cultuursynthese, 357, 363, 367.
Cuypers, Ed., 361, 364.
Daalen, G.C.E. van, 355.
Daendels, H.W., 75.
Dageraad, De, 111, 596.
Damsté, H.T., 283, 355, 618.
Daum, P.A., 11, 15-16, 192, 237-251, 253, 266, 271, 312, 412, 613, 615.
Delftse Academie, 50, 100, 211, 214.
Deli, 344-345; 346 karakteristiek; 347-352; 627.
Deli-Maatschappij, 341, 384.
[p. 660]
Dermoût, Maria (= H.A.M.E. Dermoût-Ingerman), 11, 16, 427, 463-477, 639.
Deutel, Jan, 28.
Deventer-scholen, Van, 320.
Deventer, Ch. M. van, 616.
Deventer, C. Th. van, 310, 318-321, 326-327, 329-330, 624, 625.
Deventer JSzn, S. van, 123-124, 134, 138, 189, 224, 599.
Deventer-Maas stichting, Van, 320.
Deventer-Maas, E.L.M. van, 624.
Diarrhea symptomatica. Zie: Dysenterie.
Dickens, Charles, 227, 335.
Diepenbrock, Alphons, 289.
Diponegara, 130, 159, 557-560, 645.
Discriminatie. Zie: Rassenvooroordelen.
Djajadiningrat, Achmad, 417.
Djajadiningrat, Roswitha, 453.
Djojopoespito, Soegondo, 398.
Djojopoespito, Soewarsih, 397, 399, 401-404, 568, 634, 635.
Does, Frank van der, 24, 583-584.
Dokarim, 355.
Domela Nieuwenhuis, F., 161, 172, 173, 603-604.
Dompers, G., 280.
Doorn, J.A.A. van, 456, 638.
Douwes Dekker, E. Zie: Multatuli (ps. van E. Douwes Dekker).
Douwes Dekker, E.F.E., 414.
Douwes Dekker-Hamminck Schepel, Mimi, 223, 604.
Douwes Dekker-van Wijnbergen, Everdine van, 140-141, 146, 148-149.
Duymaer van Twist, A.J., 145, 190.
Dysenterie, 41.
Eckeren, Gerard van, 335-336, 625,
Economische toestand, 131 Brumund; 158-159 hongersnood Grobogan; 184 Van der Tuuk; 187-188; 309-310 Brooshooft; 310 Mindere Welvaartscommissie; 310 C. Th. van Deventer; 313-314 Brooshooft; 341, 357, 359, 361 opleving.
Eeden, Frederik van, 317, 367.
Eenheid door Democratie, 395.
Eerens, D.J. de, 120.
Eggink, Jan, 431.
Ekhard, Paul (ps. van G.J.P. Valette). Zie: Valette, G.J.P.
Elias, E.R. Duncan, 448-449, 521, 638.
Elias, W.H.J., 448.
Elout, C. Th., 77.
Ethische richting, 102-103 Van Hoëvell; 294 G.L. Gonggrijp; 308-312 karakteristiek ethische koers; 314 Brooshooft; 319-320 C. Th. van Deventer; 328 Aug. de Wit; 329 Van Zeggelen; 329 Van Vollenhoven; 330 Aug. de Wit; 347 Annie Salomons; 357; 358 Van Limburg Stirum; 358 De Stuw; 358-359 Van der Jagt, kritiek; 360 nawerking in Nederland; 398 Sjahrir i.v.m. optreden Du Perron; 623; 628 Stokvis.
Ett. Henri A., 604, 625.
Europeanen, verhouding tot Indonesische samenleving, 87 tijdens G.A.G. Ph. van der Capellen; 90-91 Olivier; 92 Ph. P. Roorda van Eysinga; 93-94 C.S.W. van Hogendorp; 130-132 Brumund, Buddingh; 132-134 Hofdijk; 158-159 S.E.W. Roorda van Eysinga; 164-165 Van der Tuuk; 167 Courier; 184 Busken Huet; 194 Van Rees; 203-204 Groneman; 208 Uilkens; 211 Van Nievelt; 214 Valette; 234-235 Thérèse Hoven; 265 Bas Veth; 272-273 Creusesol; 275-285 ‘De andere wereld’; 291 ‘toenemende aandacht’; 294 G.L. Gonggrijp; 300-301 Hans van de Wall; 309 de ethici; 332-333 Van Zeggelen; 344 Carry van Bruggen; 347 Annie Salomons; 354-356 Székely Lulofs; 365 Noto Soeroto; 366-368 ‘cultuursynthese’; 391-392 europeanisering in tempo dulu; 397, 399 Du Perron; 409 Walraven; 425-427 Oriëntatie; 465-467 Maria Dermoût; 489-494 Johan Fabricius; 498-503 Friedericy; 525-531 Resink; 533-535 Hella S. Haasse; 535 Rini Carpentier Alting; 538-542 Lin Scholte; 567-578 Breton de Nijs; 592-593 Olivier; 628-630 De Rijkseenheid; 645. Breton de Nijs.
Europeanisering, proces van, 342, 390-392. Zie ook: Sociale verandering.
Eyck, P.N. van, 375, 631.
Eijkelboom, Jan, 452-453, 638.
Eysselsteijn, Ben van, 369, 491, 631.
Faber, G.H. von, 209, 610, 613.
Fabricius, Jan, 292, 293-297, 617, 619.
[p. 661]
Fabricius, Johan, 29, 448, 489-493, 619, 641.
Fakkel, De, 418-423, 636-637.
Feber, L.J.M., 579.
Fens, Kees, 492, 605, 636, 640, 641.
Ferguson, Margaretha (= M. Ferguson-Wigerink), 532, 536-538, 562-563, 645.
Fock, D., 358.
Foore, Annie (ps. van F.J.J.A. IJzerman-Junius), 216, 227-230, 238, 613-614.
Forrester, G., 645.
Frank, M.C. (= M.C. Vanger-Frank), 216, 217-220, 612.
Friedericy, H.J., 14, 16, 427, 431, 494-504, 641.
Fritze, A.E., 115.
Funke, G.L., 148.
Furnivall, J.S., 312.
Gabriël (ps. van C. van Nievelt). Zie: Nievelt, C. van.
Galen Last, H. van, 415-417, 632-634.
Gandhi, Mahatma, 368.
Gans, Jacques, 605.
Geerlandt-Offerhaus, G., 639.
Geers, G.J., 427.
Gelder-Lubberhuizen, A.M. van, 599.
Gennep, J. van, 179-180.
Geuns, M. van, 290, 617.
Gilbert, Will, G., 621.
Gillavry, Annemie, Mac, 443-444.
Godée Molsbergen, E.C., 581.
Goens, Rijklof van, 25-26, 583.
Gomes, Paula, 444-445, 448.
Gomperts, H.A., 387-389 passim; 605, 632.
Gonggrijp, G., 276, 377, 579, 581, 623.
Gonggrijp, G.L., 294-295, 611, 619.
Gooyer, A.C. de, 449.
Gorter, Herman, 370, 372.
Goudoever, W.A. van, 624.
Gouverneur, J.J.A., 217, 612.
Graaf, H.J. de, 583, 622, 638.
Graaff, Nicolaus de, 5 motto; 16, 20, 36-39, 41, 43-44, 45, 69, 578, 584; 647 ontlening titel.
Graaff, H.J. van de, 78, 83-84, 96.
Graafland, I.P.C. Zie: Creusesol (ps. van I.P.C. Graafland).
Graeff, A.C.D. de, 358.
Gravesande, H. 's-, 339, 625, 632.
Greshoff, J., 13, 338, 339, 375, 378, 385, 422, 491, 568, 625, 631, 632, 642.
Grobogan, 158-159 hongersnood.
Groneman, Isaäc, 118, 201-205, 596, 609.
Grooss, Rosalie, 622.
Gruyter, J. de, 600.
Günst, F., 596.
H.W., 613.
Haafner, Jacob, 42-43, 578, 584.
Haan, F. de, 25 verhouding tot de natuur; 26 over Hofhout; 44 over J. Keyts; 47; 50-51 over Valentijn; 582; 583 over Hofhout; 584, 585; 586 over Valentijn; 587 over Rumphius; 589 over Dirk van Hogendorp; 621 Tugu; 621-622 Mardijkers.
Haasse, Hella S. (= H.S. van Lelyveld-Haasse), 532, 533-535, 554-556, 644.
Haghe, Adolf ter (ps. van J.A. Koch), 414.
Hakluyt (-society), 19, 21, 23.
Hakluyt, Richard, 23.
Hall, D.G.E., 582.
Hansen, P.C.C. Zie: Boeka (ps. van P.C.C. Hansen).
Haren, Onno Zwier van, 62-65, 66, 183, 394, 587-588.
Haren, Willem van, 62.
Hartkamp, Martin, 640.
Haspels, Dirk, 224, 613.
Hasselaar, C. (ps. van Anne Busken Huet-van der Tholl). Zie: Tholl, Anne van der.
Hasselman, J.J., 174-178.
Hatta, Mohamad, 360, 366, 397.
Heeckeren, J.A.F.L. van, 64, 588.
Heekeren, C. van, 435-437, 638.
Heemskerk, Jacob van, 23.
Heeres, J.E., 587.
Heimwee, 32 Bontekoe; 126 Tollens; 271-272, 275 Creusesol; 331 Van Zeggelen; 343-344 de ‘jonge Hollandse vrouwtjes’; 348 Annie Salomons; 382-384 Du Perron; 407 Walraven; 512-514 heimwee naar de jeugd; 521 Nes Tergast; 522-523 Brandt; 531-532; 542 Aya Zikken; 567-577 passim Breton de Nijs.
Heine, Heinrich, 265-266.
Hendriks, A., 599.
Hendrix, W.J., 456, 638.
Henschel, A.W.E. Th., 587.
Hermans, W.F., 602.
Heutsz, J.B. van, 209.
[p. 662]
Hien, H.A. van 466, 616.
Hindia Poetera, 629.
Hoëvell, W.R. van, 15, 17, 50, 98-107, 108, 120, 123, 128, 137, 151-152, 187, 591-592, 594-595.
Hoeven, G.G. van der, 327.
Hofdijk, Willem, 132-134, 599.
Hofhout, Johannes, 26-27, 583.
Hofland, Familie, 205-206, 244, 384.
Hofwijk, J.W., 449.
Hogendorp, Carel Sirardus Willem van, 76, 93-94, 96, 128, 592-593.
Hogendorp, Dirk van, 66, 70-76, 394, 588-590.
Hogendorp, D.C.A. van, 589.
Hogendorp, Gijsbert Karel van, 66, 73-74, 589.
Hogendorp, Willem van, 66-71, 588.
Holle, Karel, 277.
Hoogewerff, G.J., 583.
Hoogte, Albert van der, 450-452.
Horn, M., 582.
Houtman, Cornelis de, 23-24, 27, 335, 583.
Hoven, Thérèse, 216-217, 233-236, 614.
Hucht, Jan Pieter van, 139.
Hucht, Willem van, 139.
Huet, Conrad Busken. Zie: Busken Huet, Conrad.
Hueting, J.E., 455, 456.
Huishoudsters. Zie: Concubinaat.
Hulswit, M.J., 361, 364.
Hunger, F.W.T., 597.
Hunter, Gebroeders, 303.
Idenburg, A.W.F., 310-311.
Ido, Victor (ps. van Hans van de Wall). Zie: Wall, Hans van de.
Idrus, 427, 638.
Imhoff, G.W. van, 61.
Indië (tijdschrift), 365.
Indisch Magazijn. Zie: Kopiïst, De.
Indische huis, Het (tijdschrift), 364.
Indische jeugd. Zie: Jeugd, Indische.
Indo-Europeanen, 38-39 Nicolaus de Graaff; 99-101 Van Hoëvell; 213 Valette; 219 M.C. Frank; 233 Thérèse Hoven; 248 Daum; 252 Louis Couperus; 278-279 Boeka; 282 Jasper; 291 Weekblad voor Indië; 296 Jan Fabricius; 297-300 Hans van de Wall; 297-298 Paupercommissie; 302-305 Stamboel; 304 cijfers over kennis van het Nederlands; 305-307 krontjong; 346 Java tegenover Deli; 385-390 Du Perron; 410 Walraven; 464, 475, 476. Maria Dermoût; 483, 485, 486, 488 Beb Vuyk; 491-492 Johan Fabricius; 514-520 Tjalie Robinson; 520-521 Nes Tergast; 526 Resink; 538-541 Lin Scholte; 546 Aya Zikken; 567, 574 Breton de Nijs; 620-622 Stamboel en krontjong; 622-623 bibliografie; 633 Du Perron; 642-643 Tjalie Robinson.
Interneringskampen, 397 Boven-Digul; 448, 638 Japanse.
Inzicht (weekblad), 424.
Itallie van Embden, W. van, 226, 256, 612.
Jagt, M.B. van der, 276, 358-359.
Janssen, P.W., 346.
Janssens, Marcel, 602.
Jap Goan Thay, 303.
Jasper, J.E., 280-283, 309, 618, 621.
Java-Bode, 126-129, 176-185, 350, 393, 597 Gedenkboek, 628.
Javasche Courant, 119, 123, 138. Zie ook: Bataviasche Courant.
Jeronimus. Zie: Jeronymus.
Jeronymus (ps. van W.R. van Hoëvell). Zie: Hoëvell, W.R. van.
Jonckbloet, G., 210, 610-611.
Jonkman, J.A., 629, 636.
Jonge, B.C. de, 358.
Joustra, A.H., 638.
Jugendstil, 323, 364.
Junghuhn, F.W., 11, 17, 107-118, 131, 202, 204, 291, 578, 595-597.
Junghuhn-Koch, Louisa, 118.
Kaam, Ben van, 645.
Kadt, J. de, 422.
Kaempfer, Engelhard, 60.
Kalff, G., 29, 586.
Kalff, S., 168, 581, 584, 586, 588, 589, 603, 605, 607.
Kardinah, 624.
Kartini, Raden Adjeng, 314-321, 329-330, 623, 624.
Kartodirdjo, Sartono. Zie: Sartono Kartodirdjo.
Kartono, 319, 321.
Kat Angelino, A.D.A. de, 356-357, 628.
[p. 663]
Kelk, C.J., 642.
Kerckhoven, Simon van, 35.
Ketèh, Si Oepi, 136.
Keyts, J., 44.
Keyser, J.P., 610, 613.
Keijzer, S., 50.
Kielstra, E.B., 311.
Kinderen, T.H. der, 591.
Kinsbergen, Isidore van, 129; 287-288; 598.
Kleian, J., 351-352.
Kloos, Willem, 266, 289.
Klooster, W.S.B. Zie: Brandt, Willem (ps. van W.S.B. Klooster).
Kloppenburg-Versteegh, J., 342-343, 626.
Knaap, Otto, 269-270, 287-290, 330, 361, 617, 618, 621.
Koch, D.M.G., 395-396, 413, 633.
Koch, J.A. Zie: Haghe, Adolf ter (ps. van J.A. Koch).
Koch, Louisa. Zie: Junghuhn-Koch, Louisa.
Koelewijn, L.A. (ps. van N. Beets), 429, 438-442, 578.
Koernicke, M., 571.
Koets, P.J., 396, 398, 422, 633-634, 637.
Kol, H.H. van, 205, 311.
Kol, Nellie van, 326, 330-331.
Koloniaal beleid, kritiek op, 64 Onno Zwier van Haren; 73-75 Dirk van Hogendorp; 103, 106 Van Hoëvell; 151 Multatuli; 153 Vitalis; 158-159 S.E.W. Roorda van Eysinga; 164 Van der Tuuk; 166-167 Courier; 178 Busken Huet; 203 Groneman; 208 Uilkens; 211-212 Van Nievelt; 240 Daum; 278-279 Boeka; 310 Brooshooft; 310 C. Th. van Deventer; 327-328 Aug. de Wit; 332-335 Van Zeggelen; 354-356 Székely-Lulofs; 357 Stokvis; 359 Van der Jagt; 397 Indonesische nationalisten; 397 Du Perron; 398; 401 Soewarsih Djojopoespito; 420-421 Kritiek en Opbouw; 460-462 Aad Nuis; 573 Breton de Nijs; 559 S. vau Praag; 562-563 Margaretha Ferguson.
Koloniaal Instituut (= later Koninklijk Instituut voor de Tropen), 361.
Koning, Johan, 334, 371, 579.
Koninklijk Instituut voor de Tropen (was Koloniaal Instituut), 361.
Koopman [-Smit], Mevrouw [M.], 268.
Kooij-van Zeggelen, M.C. Zie: Zeggelen, M.C. van (= M.C. Kooij-van Zeggelen).
Kopiïst, De, 120-122, 136-137.
Koster, H.G., 617.
Koster Hzn, Paul J., 266-267.
Kraemer, H., 357.
Kritiek en Opbouw, 394-398, 400-401, 413, 419, 420-421, 633.
Krom, N.J., 132.
Krontjong, 296, 305-307; 306 namen krontjongspelers, 620-622.
Kroon, A.W., 596.
Krüseman, Mina, 216-217, 220-226, 227, 612-613.
Kruseman, A.C., 136, 142, 143.
Kunsten en wetenschappen, 79-80 achteruitgang; 80-81 herleving; 119-126 tijdschriften en jaarboekjes; 126-130 Tollens en Ritter; 129 Batavia als centrum; 209 toneel te Surabaja; 269 Otto Knaap; 286-307 muziek en toneel; 312 Brooshooft; 306-365 invloed van Indonesische kunst; 366 Noto Soeroto; 388 Du Perron; 618.
Kunstkringen, 362-364.
Lakschmi, 122-124.
Lancaster, Sir James, 335.
Lands Plantentuin, 's, 81.
Lapidoth, Frits, 613.
Larbaud, Valery, 380, 389.
Last, Jef, 400.
Léautaud, Paul, 11 motto; 389.
Lebak, zaak van, 144-146, 148, 153-154, 214, 601.
Leendertz, C.J., 467.
Leffelaar, H.L., 434-435, 525, 531, 644.
Lelyveld, Th. B. van, 364-365.
Lennep, Jacob van, 146-148.
Leopold, J.H., 372.
Leupe, P.A., 587.
Leur, J.C. van, 396, 601.
Locher-Scholten, E.B., 623, 633, 634.
Liberalisme, 77-78, 82-83, 85 G.A.G. Ph. van der Capellen; 103 Van Hoëvell; 175-179 Busken Huet passim; 181, 183 Busken Huet; 581.
Liedertafel Aurora, 129.
Limburg Stirum, J.P. van, 311, 358.
Linschoten Vereeniging, 19, 583-585.
[p. 664]
Linschoten, Jan Huygen van, 21-24.
Lion, H.J., 180.
Loos, Karel, 619.
Loos-Haaxman, J. de, 580, 630.
M.C. (ps. van W. Walraven). Zie: Walraven, W.
Maatschappij van Toonkunst, 129.
Mac Gillavry. Zie: Gillavry.
Mc Vey, Ruth, 635.
Magie, occulte krachten en verschijnselen, 245 Daum, tranen van de dujung; 254, 256-262 Louis Couperus; 284 Westenenk; 353 Székely-Lulofs, ‘door boze geesten bezeten kratermeer’; 465-475 Maria Dermoût passim; 529-531 Resink; 532; 575 Breton de Nijs; 616 Van Hien; 626 Kloppenburg; 626 magische kracht van kruiden.
Mahieu, Auguste, 303-304, 515, 621.
Mahieu, Vincent (ps. van J. Boon). Zie: Robinson, Tjalie (ps. van J. Boon).
Malaria, 342.
Manders, Jo, 352, 432, 448.
Mangku Negoro, 367.
Mangoenkoesoemo, Soejitno, 396, 398-399, 401, 404, 634.
Mangoenkoesoemo, Tjipto, 397, 634.
Mansvelt, W.M.F., 63-64, 419, 588, 637.
Manusama, A. Th., 303, 620, 621.
Mardijkers, 305, 621, 622.
Margono Djojohadikusumo, 417.
Mare, A.J. de, 600.
Marle, A. van, 622-623, 633.
Maronier, J.H., 580, 590.
Marquand, John P., 570.
Marre, Jan de, 47.
Marsman, H., 478-479.
Mathilde (ps. van N.M.C. Sloot). Zie: Melati van Java (ps. van N.M.C. Sloot).
Matulesi, Thomas. Zie: Pattimura.
Maurik, Justus van, 263-264, 271.
Maurits (ps. van P.A. Daum). Zie: Daum, P.A.
Meerkerk, J.B., 606.
Meessen, J.A., 133.
Mei-beweging van 1848, 99-102, 594.
Melati van Java (ps. van N.M.C. Sloot), 216-217, 230-233, 614.
Mélon, Pierre, 588.
Merlijn, H.J. (ps. van H.J. Friedericy). Zie: Friedericy, H.J.
Mestiezen, 39, 305, 621.
Mey, W. van der, 614.
Meyer, H.C. Zie: Buitenweg, Hein (ps. van H.C. Meyer).
Meyer, R.C., 190.
Meyer Ranneft, J.W., 619.
Meylan, G.F., 82-83.
Michiels, A.V., 137, 190.
Mindere Welvaartscommissie, 310, 341.
Misbruiken. Zie: Misstanden.
Misstanden, 39 Nicolaus de Graaff; 40 Van Overbeke; 41-42 Stavorinus; 42-43 Haafner; 66-67 Willem van Hogendorp; 144 Multatuli; 149 misbruiken Nederlandsche Handel-Maatschappij; 152 Multatuli; 153 Vitalis; 158-160 S.E.W. Roorda van Eysinga; 164 Van der Tuuk; 166 Courier; 184 Busken Huet; 184 Van der Tuuk; 190 Wilsen; 193-194 Van Rees; 200 Perelaer; 201-204 Groneman; 211 Van Nievelt; 278-279 Boeka; 309-310 Brooshooft; 327 Aug. de Wit; 332 Van Zeggelen; 350 Székely Lulofs; 352 Jo Manders.
Moojen, P.A.J., 363, 630.
Mook, H.J. van, 358.
Mortaliteit, 41-42, 44.
Motman, Familie, 384.
Muljono, Joke, 453-454.
Muller, W.C., 587.
Multatuli (ps. van E. Douwes Dekker), 12, 17; 84 G.A.G. Ph. van der Capellen; 94; 104 Van Hoëvell; 136-154; 157-162 S.E.W. Roorda passim; 163-165 Van der Tuuk passim; 168-169 Courier; 173 Alexander Cohen; 176 Busken Huet; 190 Wilsen; 197-198 Perelaer; 206-207 Ten Brink; 210; 214 Valette; 223-224 Mina Krüseman; 244 Daum; 317-318 Kartini; 328; 379, 393-394 Du Perron; 410; 579; 599-602; 605 Courier; 611 Valette; 612-613 Mina Krüseman.
Munnich, F., 122-124, 134.
Muntaco, Firman, 517.
Muntinghe, H.W., 86, 96.
Mutiny, The great, 147, 159.
Muziek. Zie: Kunsten en wetenschappen.
[p. 665]
Nagel, G.H., 89, 94-95, 96, 128, 593.
Nationaal-socialisme, 393, 395-396, 418.
Nationalisme, Indonesisch, 359-360, 366; 395 Kritiek en Opbouw; 397 Du Perron; 398 mevrouw Pringgodigdo; 401 wilde scholen; 404 Soewarsih Djojopoespito; 414 Adolf ter Haghe; 416-417 Van Galen Last; 420-421 petitie-Soetardjo; 421 De Fakkel, Thamrin; 428 Oriëntatie; 481-482, 486 Beb Vuyk; 503 Friedericy; 534 Hella S. Haasse; 573 Breton de Nijs; 629; 633-635.
Neck, Jacob van, 25, 27, 335, 583.
Nederburgh, S.C., 73, 589.
Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw (tijdschrift), 364.
Nederlandsch-Indische Muzenalmanak, 125, 188.
Nederlandsche Handel-Maatschappij, 149.
Nes, Bruno van (ps. van Nes Tergast). Zie: Tergast, Nes.
Netscher, Frans, 200, 246, 623, 625.
Nienhuys, Jacobus, 346.
Nieuhof, Joan, 584.
Nieuwenhuys, R., 14, 16, 375, 422 over De Fakkel; 425 over Oriëntatie; 431, 517, 532, 567-578, 592, 594; 601-602 over de zaak van Lebak; 604 over Van der Tuuk; 615 over Daum; 615-616 over Louis Couperus; 617 over Otto Knaap; 618, 621; 623 over Brooshooft; 627; 632-633 over Du Perron; 635 over Soewarsih Djojopoespito; 635-636 over Walraven; 637; 641 over Friedericy; 645-646.
Nieuwenkamp,W.O.J., 364.
Nievelt, C. van, 209-212, 610-611.
Nix, A.C., 428.
Njai. Zie-Concubinaat.
Nord, Max, 605.
Noto Soeroto, 364, 365-369, 370, 372, 494, 630-631.
Nuis, Aad, 460-462.
Nusantara, 396, 422, 425.
Nutters, [...], 353-354.
Nijhoff, M., 329, 373, 381.
Nijlen, Jan van, 521, 632-633.
Oedaya (later ook Udaya), 365, 367-368.
Oerip Soemohardjo, 417.
Olivia Mariamne. Zie: Raffles, Olivia Mariamne.
Olivier, Johannes, 12, 15, 82-83, 85-86, 88, 89-91, 93, 95-96, 590, 592, 593.
Onderwijs, 81-82 G.A.G. Ph. van der Capellen; 96 Du Bus; 98-100 Van Hoëvell; 134-135 J. van Soest; 225 Mina Krüseman; 304 cijfers over kennis van het Nederlands; 310 ethische richting; 318 Kartini; 320 Van Deventer-scholen.
Onnes, A.M., 413.
Oord, Marietje, 303, 621.
Oorschot, G.A. van, 599, 632, 636.
Oost en West (vereniging), 364.
Opheffer (ps. van G.L. Gonggrijp). Zie: Gonggrijp, G.L.
Opiummisbruik, 94, 199-200.
Oriëntatie, 424-428; 637.
Oristorio di Frama, Stella (ps. van Mina Krüseman). Zie: Krüseman, Mina.
Ottow, S.J., 591.
Ottow, W.M., 583.
Oude, J. den (ps. van C. van Nievelt). Zie: Nievelt, C. van.
Overbeke, Aernout van, 39-41, 584.
Oversteegen, J.J., 602.
Ovink-Soer, M.C.E., 326.
Pamanukan- en Tjiasemlanden, 205-206, 244.
Pantheïsme, 108, 202-203.
Papageno (ps. van S. Kalff). Zie: Kalff, S.
Parr, Charles McKew, 22, 583.
Pattimura (Thomas Matulesi), 560.
Payen, A.A.J., 83.
Perelaer, M.T.H., 197-201, 201, 238, 609.
Perhimpoenan Indonesia, 360.
Peripateticus (ps. van J.A. Uilkens). Zie: Uilkens, J.A.
Perk, Betsy, 223.
Perron, E. du, 13, 16, 38 over Nicolaus de Graaff; 45 over compagnieverzen; 62, 64 over O.Z. van Haren; 74-75 over Dirk van Hogendorp; 144 zaak van Lebak; 230 over Annie Foore; 237 over Daum; 329 over Aug. de Wit; 351 over Székely-Lulofs; 377-394; 395 Kritiek en Opbouw; 396 Nusantara; 397 Sjahrir, Soewarsih Djojopoespito; 398-399; 400 Sjahrir; 401-403 Soewarsih Djojopoespito; 405, 412-413 over Walraven; 425; 483-484 over Beb Vuyk; 517; 520-521 Nes Ter-
[p. 666]
gast; 532, 580-581, 584-585; 587 over O.Z. van Haren; 587 over Willem van Hogendorp; 593 over Nagel; 595 over Junghuhn; 597 over Indische tijdschriften; 597 over Tollens; 598 over Ritter; 598 over Buddingh; 598 over Brumund; 599 over S. van Deventer; 599 over Bik Pzn; 599 over J. van Soest; 600-601 over Multatuli; 613 over Annie Foore; 628 over Székely-Lulofs; 632-633; 635 over Soewarsih Djojopoespito; 637 Thamrin; 640 over Beb Vuyk.
Perron-de Roos, E. du, 589, 632, 635.
Pers, Indische, 16; 160 S.E.W. Roorda van Eysinga; 174-181 Busken Huet; 350 Székely-Lulofs; 393 Du Perron, conflict met Zentgraaff; 405, 411 Walraven; 414 Ter Haghe; 423 De Fakkel; 610 Von Faber; 628 Székely-Lulofs.
Pers, A. van, 135.
Pirngadi, Mas, 283.
Plancius, 22, 24.
Pokken, 67-68, 82.
Pol, D.F. van de, 644.
Poland, Toontje, 190, 196.
Politionele acties, 424-425, 445, 446, 447-448, 456, 638.
Poll, K.L., 640.
Poortenaar, J., 364.
Potgieter, E.J., 30, 88, 132, 174-185 passim, 222, 606-607, 612.
Potgieter, Sophie, 180, 182-183, 185, 607.
Praag, S., van, 558, 559 over Dipanegara.
Prick van Wely, F.P.H., 269, 624.
Prikker, Thorn, 266.
Pringgodigdo, A.K., 421, 637.
Pringgodigdo, Nining, 398, 634.
Prins, Jan (ps. van C.L. Schepp), 237, 363, 369-373, 374, 631.
Proclamatie van Van der Capellen, 83-84; 84-85 invloed op Multatuli.
Proudhon, P.J., 173.
Pruys van der Hoeven, A., 213-214, 611.
Pulinckx, R., 625.
Pijper, G.F., 602.
Quack, H.P.G., 185, 606.
Raffles, Olivia Mariamne, 80.
Raffles, Thomas Stamford, 77-78, 80-81, 87, 591.
Rappard, J.C., 199, 609, 630.
Rassenvooroordelen, 92 Ph. P. Roorda van Eysinga; 95 Nagel; 99-100 vooroordelen tegen Indo-Europeaan; 194 Ten Brink; 195 Van Rees, vooroordeel tegen Indo-Europeanen; 206 vooroordeel tegen Indo-Europeaan; 219 M.C. Frank, vooroordeel tegen Indo-Europeaan; 264 vooroordeel tegen Indo-Europeaan; 273 Creusesol, vooroordeel tegen ‘Indische meisjes’; 278 Boeka, vooroordelen tegen ‘Inlander’ en Indo-Europeaan; 282 Jasper, vooroordeel tegen Indo-Europeaan; 297-298 vooroordeel tegen Indo-Europeaan, rapport Paupercommissie; 299-300 Hans van de Wall; 344 Carry van Bruggen; 352 Deli, ‘geniepige Indo’; 363-364 barrières in de Kunstkring; 365, 630 Noto Soeroto.
Rees, W.A. van, 193-197, 198-199, 201-202, 608, 609.
Regenten, 144-145, 256-257.
Regteren, Seyger van, 32, 584.
Reinwardt, C.G.C., 81-82.
Reitsma, S.A., 603.
Resink, G.J., 12, 356, 422, 427, 525-531, 644.
Revis, M., 616.
Reyneke van Stuwe, Jeanne, 226, 613.
Ridder, André de, 252, 616.
Ridjali, 53.
Rilke, R.M., 474, 481, 625.
Ritman, J.H., 394, 420.
Ritter, W.L., 12-13, 124-125, 127-129, 189, 191, 579, 597-598.
Robbers, Herman, 350, 627.
Robert, 129.
Robinson, Tjalie (ps. van J. Boon), 14, 387, 427, 512-520, 535, 621, 639, 642-643.
Rochussen, H., 112, 118, 146-147, 596.
Rochussen, J.J., 115, 189.
Roessingh, M.P.H., 589.
Roland Holst, Henriëtte, 327-328.
Romans, Indische, 241-242.
Romein-Verschoor, Annie, 612.
Roorda, Taco, 164.
Roorda van Eysinga, Ph. P., 89, 91-93, 95-96, 158, 591, 593.
Roorda van Eysinga, Sytze, 91, 591.
[p. 667]
Roorda van Eysinga, S.E.W. (Sicco), 155-162, 172, 223, 603-604.
Rouffaer, G.P., 12, 14, 153, 276, 579, 587.
Rumphius, Georg Everard, 12, 17, 51, 53, 55-61, 470, 586-587.
Rutten-Pekelharing, C.J., 626.
Ruyter, J. de, 143.
Ruzius, J.B., 268-269, 271.
Rijkseenheidsgedachte, 356-365, 366-367, 369, 628-630.
Saint-Bris (ps. van Hans van de Wall). Zie: Wall, Hans van de.
Saks, J. (ps. van P. Wiedijk), 600.
Salomons, Annie, 346-349, 627.
Samkalden, H., 396.
Samkalden, I., 422.
Sandiwara. Zie: Stamboel.
Sartono Kartodirdjo, 144, 618.
Schamhardt, F., 636.
Schardijn, W.F.W., 621.
Scheiding van kinderen, 99, 105, 229.
Schendel, Arthur van, 335-340, 494, 625.
Schepp, C.L. Zie: Prins, Jan (ps. van C.L. Schepp).
Schermerhorn, W., 456.
Scheurleer, D.F., 45.
Schilt, Jan, 455.
Schimmelpenninck, Rutger Jan, 75.
Schippers, K., 504, 507, 642.
Schmidt, Max C.P., 111-114, 595.
Schneider, C.J., 456-460.
Schneiders, A.L., 453, 638.
Schnitzler, C.A., 619.
Schönberg Müller, [...], 189.
Scholte, Lin (= H.G. Siebenhaar-Scholte), 532, 538-542, 644.
Schoonevelt, Chr. van, 588.
Scott Fitzgerald, F., 570.
Schouten, Wouter, 33-34, 39, 584.
Schregel-Onstein, Francine, 610.
Senerpont Domis-Cornelius, S., 613.
Sentot, 155, 159. 560.
Sevenhoven, J.I. van, 82, 86, 593.
Seyger van Regteren. Zie: Regteren, Seyger van.
Si-Anoe (ps. van Isaäc Groneman). Zie: Groneman, Isaäc.
Siebenhaar-Scholte, H.G. Zie: Scholte, Lin (= H.G. Siebenhaar-Scholte).
Sillem, J.A., 588.
Sirks, M.J., 595.
Sjahrir, Soetan, 385, 397-398, 399-401, 634, 635.
Skeat, W.W., 474.
Slavernij, 20 De Graaff, empaleren; 43 Haafner, empaleren, slaven drijven door predikanten; 68-71 Willem van Hogendorp, pleidooi voor betere behandeling van slaven; 71-74 Dirk van Hogendorp; 80 slavinnen; 93 Ph. P. Roorda van Eysinga, behandeling slaven; 104-105 Van Hoëvell; 128 W.L. Ritter; 594 Van Hoëvell, slaven in Suriname.
Sloot, N.M.C. Zie: Melati van Java (ps. van N.M.C. Sloot).
Smit Kleine, F., 610.
Snouck Hurgronje, Ch., 311, 329.
Sociale aanpassing, Zie: Sociale verandering.
Sociale verandering, 12. Rouffaer, ‘verindischen’; 12-13 Ritter; 14 Rouffaer, Indische conversatie; 36 door te reizen; 121 aanpassing bij specifiek Indische leefwijze; 124, 127 Ritter; 131-132 Brumund en Buddingh, grote kennis van land en volk; 182-183 Busken Huet, Holland blijft aan de horizon; 185 Busken Huet, aanpassing; 208 Uilkens, ‘verindischen’; 219 M.C. Frank, onmogelijkheid tot aanpassing; 228 Annie Foore, aanpassing; 238-239 Daum; 261 Louis Couperus, integratie in de Indonesische samenleving; 267-268 Bas Veth, onmogelijkheid tot aanpassing; 274-275 Borel, ‘verindischen’; 276-280 integratie in de Indonesische samenleving; 308 ‘proces van omvorming’; 315-316 Kartini, acculturatie; 331 Van Zeggelen, onmogelijkheid tot aanpassing; 342-344 europeanisering en normalisering; 351 L. Székely, Deli; 363 europeanisering; 385-393 Du Perron passim; 390-391 europeanisering; 410-411 Walraven; 471 Maria Dermoût, aanpassing bij Oosterse wereld; 522-524 Willem Brandt; 525-526 Resink; 533 Hella S. Haasse; 573 Breton de Nijs, koloniale verhouding; 573 Breton de Nijs, aanpassing bij familiepatroon; 579.
Soegondo Djojopoespito. Zie: Djojopoes-
[p. 668]
pito, Soegondo.
Soejitno Mangoenkoesoemo. Zie: Mangoenkoesoemo, Soejitno.
Soekarno, 397, 404, 414, 415-417, 548.
Soerapati, 232.
Soeroto, Noto. Zie: Noto Soeroto.
Soest, G.H. van, 103, 594.
Soest, J. van, 134-135, 599.
Soetardjo, 420-421.
Sötemann, A.L., 148, 379, 602.
Soewarsih Djojopoespito. Zie Djojopoespito, Soewarsih.
Someren, J.F. van, 608.
Spengler J.A., 590.
Spierdijk, Jan, 619.
Spigt, P., 601.
Sprang, Alfred van, 446.
Stamboel, Komedie, 302-305; 303 namen krontjong-spelers; 304 repertoire; 387, 596-597.
Springer, F. (ps. van C.J. Schneider). Zie: Schneider, C.J.
Stapel, F.W., 581, 591.
Stavorinus, 41-43, 584, 590.
Steen, Moeder van den, 225.
Steinmetz, C., 589, 596.
Stellwagen, A.W.,. 586.
Stendhal (ps. van H. Beyle), 379-380, 389.
Sterne, Laurence, 571.
Stevens, Th., 590.
Stokram, Andries, 34-35.
Stokvis, J.E., 311, 357-358, 623, 628.
Stoll, G., 623.
Stoppelaar, J.J., de 375-376, 631.
Stuiveling, G., 144, 599, 600.
Stuw, De, 358, 420, 629.
Subardja, Achmad, 396.
Suhr, C., 589.
Suria Atmadja, Aria, 256.
Surie, H.G., 588, 643.
Sytzen, Job, 450.
Székely, L., 349, 351.
Székely-Lulofs, M.H., 349-356, 627-628.
Tagore, Rabindranath, 365, 367-368.
Tak, P.L., 623.
Talenstudie, 87, 92, 164-165.
Tas, Sal, 635.
Tergast, Nes, 520-522, 643.
Termorshuizen, G.P.A., 607, 615, 635.
Terpstra, H., 583-584.
Tertius (ps. van G.J.P. Valette). Zie: Valette, G.J.P.
Teuku Umar. Zie: Umar, Teuku.
Thamrin, Mohamad Hoesni, 421, 637.
Tholl, Anne van der (= Anne Busken Huet-van der Tholl), 582.
Thorbecke, J.R., 102.
Tiele, P.A., 585.
Tillema, H.F., 342.
Tjiasemlanden. Zie: Pamanukan- en Tjiasemlanden.
Tjipto Mangoenkoesoemo. Zie: Mangoenkoesoemo, Tjipto.
Tjoet Nja Din, 354-355.
Tjondro Negoro, Geslacht, 314.
Tollens, L.J.A., 125-127, 129, 134, 189, 191, 597-598.
Toneel. Zie: Kunsten en wetenschappen.
Toonkunst Aurora, 287.
Toorop, Jan, 325.
Tropenhygiëne, 342-343.
Tugu, 597.
Tuuk, H.N. van der, 11, 17, 162-166, 184, 208, 276, 578, 604.
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 106, 120-124.
Tyfus, 342.
Udaya. Zie: Oedaya.
Uilkens, J.A., 208-209, 610.
Uitzicht (weekblad), 424.
Umar, Teuku, 354-355.
Utrechtse School, 77.
Uyldert, Maurits, 373.
Vaccinatie, 67-68.
Valentijn, François, 48-54, 55, 60-61, 63, 586-587.
Valette, G.J.P., 188, 212-215, 255-257, 611, 612.
Valette-Couperus, Gertrude, 213, 257.
Vanger-Frank, M.C. Zie: Frank, M.C. (= M.C. Vanger-Frank).
Varenne, Jan, 455.
Veenstra, J.H.W., 383, 393-394, 423. 632-633, 637.
Veer, Gerrit de, 23, 583.
Veer, Paul van 't, 75, 106, 588, 594-595, 608.
Veersema, H., 596.
[p. 669]
Velden, D. van der, 638.
Vergiftiging, 220, 239.
Verhoeven, F.R.J., 634.
Verlichting, 41 Stavorinus; 43 Haafner; 62 Willem van Haren; 62-65 Onno Zwier van Haren; 67 Willem van Hogendorp; 81-82 G.A.G. Ph. van der Capellen; 87-89; 105 Van Hoëvell; 127-128 Ritter; 134-135 J. van Soest; 207 Ten Brink; 212 Valette.
Vermeulen, G.J., 449-450.
Verspoor, Dolf, 426.
Versteegh, Caroline, 136-138, 141.
Vervoort, Hans, 563-565.
Verwey, Albert, 168, 289, 372, 605, 606.
Vestdijk, S., 372-373, 378, 381, 400, 520, 631, 632, 647-648.
Veth, Bas, 263-270, 271-272, 274, 286, 288, 308, 317, 321-322, 617.
Veth, P.J., 50, 105-107, 132, 148, 152, 185, 196, 591, 594, 597-598.
Veur, Paul W. van der, 622.
Vinne, J. van der, 82.
Vitalis, L., 153.
Vlekke, B.H.M., 581.
Vleuten, L.C. van, 267, 271.
Vloten, Johannes van, 180, 587-588, 612.
Vogel, J. Ph., 584.
Vogel, W. Th. de, 626.
Vollenhoven, C. van, 91, 311, 329-330, 332, 579, 590.
Vonk, Ton, 352.
Vorstenlanden, 201-205 passim, 368-369, 494, 525, 527.
Vreede-de Stuers, Cora, 623-624.
Vries, Dirk de, 633.
Vries, J.W. de, 607.
Vries, Leonard de, 603.
Vroman, Leo, 422, 431, 569.
Vromans, A.G., 638.
Vuyk, Beb (= E. de Willigen-Vuyk), 16, 253, 332, 401, 422-423, 427, 477-489, 568, 576, 625, 635, 637, 640.
Waal, E. de, 120.
Waal, Margot, de, 612.
Waard, G.C. de, 587.
Wadman, Anne, 491, 493.
Wal, S.L. van der, 98.
Wall, Hans van de, 288-289, 292, 297-301, 598, 618, 620.
Walraven, Itih, 409-410, 413.
Walraven, W., 11, 14, 16-17, 375, 385-386, 392, 405-413, 422-423, 555, 568, 573, 635-636, 637.
Walraven junior, W., 406, 410, 413, 636.
Warnasarie, 124-125, 131.
Warnsinck, J.C.M., 38-39, 584.
Weekblad voor Indië, 290-292, 296-297, 299, 301.
Weitzel, A.W.P., 161, 591, 598.
Wermeskerken, Henri van, 292, 302.
Wertheim, W.F., 158, 601-602, 634.
Wertheim-Gijse Weenink, A.H., 601.
Werumeus Buning, J.W.F., 375.
Wessem, Constant van, 483.
Westenenk, L.C., 280, 283-285, 309, 618.
Wichmann, A., 594.
Wiedijk, P. Zie: Saks, J. (ps. van P. Wiedijk).
Wielenga, D.K., 492-494.
Wiessing, Henri, 224, 606, 613, 627.
Wilde scholen, 401, 404.
Willigen-Vuyk, E. de, Zie: Vuyk, Beb (= E. de Willigen-Vuyk).
Wilsen, F.C., 189-192, 193, 195, 198, 608.
Winckel, Ch. W.F., 622.
Wit, Augusta de, 311, 317, 321-329, 330, 333, 596, 622, 624-625.
Witsen, E., 638.
Woensel, Pieter van, 36.
Wolff, Charles, 635.
Wolkers, Jan, 549-550.
Woodbury and Page, 133.
Wormser, C.J., 595.
Woude, Johan van der, 494.
Woude, Johanna van der, 228.
Wybrands, Karel, 16, 291.
Ypsilon (ps. van C. van Nievelt). Zie: Nievelt, C. van.
IJzerman, Jan Willem, 228.
IJzerman-Junius, F.J.J.A. Zie: Foore, Annie (ps. van F.J.J.A. IJzerman-Junius).
Zaalberg, F.H.K., 247.
Zeggelen, M.C. van (= M.C. Kooij-van Zeggelen), 329-335, 336-338, 625.
Zentgraaff, H.C., 16, 393, 395, 628.
Zeyde, Marie H. van der, 625.
Zikken, Aya, 532, 542-548, 644.
Zola, Emile, 201, 213, 241-243, 245.
Zuylen van Nyevelt, J.P.A. van, 176.
Zwaan, J., 455.