Het journaal van Bontekoe


auteur: Lennaert Nijgh


bron: Willem IJsbrantsz. Bontekoe, Het journaal van Bontekoe, De gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indië van schipper Willem IJsbrandtsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625 (bewerkt door Lennaert Nijgh). Uitgeverij Pirola, Schoorl 1989  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het journaal van Bontekoe

De gedenkwaardige beschrijving van de reis naar Oost-Indië van schipper Willem IJsbrandtsz. Bontekoe uit Hoorn, in de jaren 1618 tot en met 1625

Willem IJsbrantsz. Bontekoe

Bewerkt door Lennaert Nijgh


Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 1. De reis begint

2. Van Brazilië naar de Kaap

3. Luilekkerland

4. Het eiland zonder God

5. Het einde van de Nieuw Hoorn

6. Bontekoe's wonderbaarlijke redding

7. In de open boot

8. Varen is noodzaak, leven niet

9. Het moordenaarsdorp

10. De schipper zingt

11. De aankomst in Batavia

12. Bij Jan Pietersz. Coen

Deel 2 13. Twee jaar handel in de Oost

14. Geweld voor de kust van China

15. Door het oog van de naald

16. De rode barbaren

17. Het jaar 1623

18. Kaapvaart

19. De Hollanders in de val

20. De val slaat dicht

21. Terug naar Holland

Deel 3 22. De orkaan

23. Het verhaal volgens het manuscript

24. Herstel op Madagascar

25. Het vertrek uit de baai

26. Het avontuur met de kraak

27. Een Iers oponthoud en de thuiskomst

28. Het lot van de Middelburg

Bijlagen bijlage 1 De brief van Jan Pietersz. Coen

bijlage 2 De Resolutie op St. Helena

Literatuur

Leven en werken van Willem IJsbrantsz. Bontekoe door Piet Boon