Mengeldichten


auteur: H.K. Poot


bron: H.K. Poot, Mengeldichten (3 delen). Arnold Willis, Rotterdam 1716-1722.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Op de Beeltenis van Joost van den Vondel, Vorst en Vader der Nederduitsche Dichtkunst.

 
DE Schilderkunst vondt werk toen Vondel voor haer zat,
 
Dewyl ze in dezen Helt naer 't leven most vertoonen
 
Euripides, Virgyl, Pindaer en Juvenael.
 
Apollo zagh 's mans beelt, maer quam mee loof noch blat:
 
Hy wou 't met hemelsch licht en goude stralen kroonen,
 
Op dat de Fenix blonk van majesteit en prael.
 
Doch Klio sprak: men zou dan twee Apolloos vieren.
 
Dien zoo veel glori siert behoeft geen kroon te sieren.