Bezet bezit


auteur: K. Schilder


bron: K. Schilder, Bezet bezit. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1945  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 225]

Eendracht, doch eerst recht.

 
's Lands rechten en vryheden
 
Ick helpen sal in zwang;
 
In geen vereende steden
 
Gewetens felle dwang
 
Of tyrannye lyen:
 
Ick wensch de goe gemeent
 
En trouwe burgeryen
 
Door liefd' te sien vereent.
 
 
 
Ick heb van kindsche dagen
 
De vryheydt voorgestreen,
 
En 't harrenasch gedragen
 
Tot welvaert van 't gemeen:
 
Noch wil ick 't velden sweyen
 
Van Hollands fieren leeuw,
 
En met Oranje meyen1)
 
Bedecken wees en weeuw.
...... 't Is quaed een leeuw te dwingen,
Die door 't benautste streeft, en maeckter 't ruymste spoor.

JOOST VAN DEN VONDEL.

(Princelied, en Klinckdicht op Frederick Hendrik.)

(19 Juli 1940.)