Bezet bezit


auteur: K. Schilder


bron: K. Schilder, Bezet bezit. Oosterbaan & Le Cointre, Goes 1945  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Al stonden wy....

 
Al stonden wy, met heele benden,
 
Gekerstent, blanck in 't harrenas,
 
En dat 'er slechts een schrede was
 
In 't midden, tusschen moortellenden,
 
En 't Heidensch offren, naer den sleur;
 
Wy koren Christus voor den keur:
 
Wy lieten zygen weer1) en wapen;
 
De pylen, speeren, zwaerden slapen,
 
En offerden, als tamme schapen,
 
Ons willigh op, aen 't weerloos Lam,
 
Dat stom van zelf ten outer quam.
 
 
 
JOOST VAN DEN VONDEL.
 
Rey van Gekerstende soldaten. (Uit: Peter en Pauwels.)

(26 Juli 1940.)