Chronologisch woordenboek


auteur: Nicoline van der Sijs


bron: Nicoline van der Sijs, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen. Veen, Amsterdam / Antwerpen 2002 (tweede druk)  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Chronologisch woordenboek

De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen

Nicoline van der Sijs


Inhoudsopgave

Voorwoord

Dankbetuiging

Gebruikte symbolen en afkortingen

Hoofdstuk 1 De proefopstelling 1.1 Het digitale tijdperk

1.2 De inrichting van de etymologische database

1.3 Dateringen en de realiteit

1.4 Aandacht voor nieuwe woorden

1.5 Concluderend

Hoofdstuk 2 De oudste bronnen voor het Nederlands 2.0 Inleiding

2.1 Het prille begin: plaatsnamen in Romeinse bronnen

2.2 De wieg van het Nederlands

2.3 Plaatsnamen in Latijnse bronnen

2.4 Latijnse oorkonden en inkomstenregisters als bron voor Nederlandse woorden

2.5 De oudste Nederlandse zinnen en teksten: eind achtste eeuw tot de dertiende eeuw

2.6 Concluderend

Hoofdstuk 3 De herkomst van Nederlandse woorden 3.0 Inleiding

3.1 Inheemse woorden

3.2 Leenwoorden

3.3 Afgeleiden van leenwoorden

3.4 Letterwoorden en lettergreepwoorden

3.5 Etymologie onbekend

Hoofdstuk 4 Thema's chronologisch bekeken 4.0 Inleiding

4.1 Inhoudswoorden: geselecteerde woordvelden

4.2 Functiewoorden

4.3 Tussenwerpsels

4.4 Ontstaansbronnen van nieuwe woorden en betekenissen

Hoofdstuk 5 Besluit Samenvatting van de voorgaande hoofdstukken

Het nut van de resultaten

Toekomstidealen en suggesties voor vervolgonderzoek

Chronologische lijst van woorden en taalfeiten Inleiding

Voor de taalfeiten gebruikte bronnen

Alfabetisch woordregister Inleiding

Bronnen van de dateringen

Gebruikte afkortingen

Woordregister

Literatuur 1. De belangrijkste bronnen voor de dateringen

2. Literatuur die is gebruikt voor de tekst