Kun je nog zingen, zing dan mee!


auteur: K. de Boer en J. Veldkamp


bron: J. Veldkamp en K. de Boer, Kun je nog zingen, zing dan mee! 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 104]origineel

41. Wildzang.1)
J.v.d. Vondel. J. Duin.

Tamelijk vlug.

 
I = C. Tamelijk vlug.
1
Wat zong het vroo-lijk vo - gel - kijn,
 
Dat in den boom - gaard zat?
 
Hoe
[p. 105]origineel
 
heer - lijk blinkt de zon - ne - schijn
 
Van rijk - dom en van schat,
 
Hoe ruischt de
[p. 106]origineel
 
ruischt de koel - te‿in 't ei - ken - hout,
 
En versch ge - spro - ten
[p. 107]origineel
 
lof,
 
Hoe straalt de bo - ter - bloem als goud,
 
Wat heeft de wild-zang
[p. 108]origineel
 
stof!
 
Hoe ruischt de koel - te‿in 't ei-ken - hout En versch ge - spro - ten
[p. 109]origineel
 
lof,
 
Hoe straalt de bo - ter-bloem als goud, Wat heeft de wild - zang stof!
2
Wij, vo - gels, vlie-gen warm ge - dost,
 
Gerust van tak op tak.
 
De he - mel schaft ons drank en kost,
 
De he - mel is ons dak,
 
Wij zaai - en zaai - en niet, wij maai - en niet,
 
Maar te - ren op den boer.
 
Als 't ko - ren in zijn a - ren schiet,
 
Be - stelt al 't land ons voêr.
 
Wij zaai - en niet, wij maai-en niet,
 
Maar te - ren op den boer.
 
Als 't ko - ren in zijn a - ren schiet, Be - stelt al 't land ons voêr.