Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 4 Uitgevers en boekhandelaren


auteur: Adriaan Venema


bron: Adriaan Venema, Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 4 Uitgevers en boekhandelaren. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1992  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 522]

Bijlage XVI

Uitgaven van De Arbeiderspers tijdens de bezettingsjaren:

 

1940

Harold Berna, Ontdek den mens aan zijn handschrift. Met voorbeelden van handschriften en een proeve van analyse
S. Carmiggelt, Vijftig dwaasheden. Beleefd en verteld
Pietro di Donato, Mensen en mortel (Christ in concrete), Nederl. vertaling Albert Helman
H.J.W. Droogleever Fortuyn, Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst
A.D. Hildebrand, In het warme vossenhol
Willem van Iependaal, De bocht in de vaart
Em. van Loggem, Asfalt en horizon
Jan Mens, Vrolijke vrienden
Johan Winkler, Oogst der tijden. Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen
C.F. Roosenschoon, Nederland kan wat het wil! Een pleidooi voor nationale krachtsinspanning

1941

Charles de Coster, De legende en de heldhaftige vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders
Jos. de Gruyter, Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw
A.D. Hildebrand, Nieuwe avonturen van Belfloot en Bonnevu
A.D. Hildebrand en A. Viruly, Hilversum riep de Reiger
Ed. Penkala, Tarakanowa
A. Pleysier, Van licht en donker
Age Scheffer, Kruistocht om het eiland
Klaas Smelik, Een vloot geeft zich over
Lode Zielens, Te laat voor muziek

1942

Piet Begeer, Pieter Maritsstraat 7. Roman van een volksschool
- Sociaal-economische documentatie. Samengesteld door de sociaal-economische afdeeling van het Nederlandsch verbond van vakvereenigingen
S. Franke, De kortste weg. Overwintering van Heemskerk en Willem Barents op Nova Zembla
S. Franke, Tussen dijken en sloten
Jef Last, Leeghwater maalt de meren leeg
Lin Yu-Tang, Pe-king onder bliksemlicht (Moment in Peking), Nederl. vertaling Jef Last
Ed. Penkala, Koningsmoord in de Konak
Ed. Penkala, Petroleumpiraten
[p. 523]
C.E. Pothast-Gimberg, De akker wordt bereid
C.E. Pothast-Gimberg, Moeder Geertrui's kabinet

1943

Peter van Andel, Frans Eldkom, een dwaas
Piet Begeer, Jaap Schilt, de zoon van den visser
Margarete Schiestl-Bentlage, Nevelen boven de heide (Das blaue Moor), Nederl. vertaling E.A. Voogd-Pull
Max Wolters, Elf. Het land vertelt. Elf van de beste verhalen uit de elf gewesten van Nederland

1944

Abe Brouwer, De gouden zweep
E. Fechner, Teresa, mijn vrouw (Meine Frau Teresa), Nederl. vertaling T. Brugman
A.A.L. Graumans, Victor Zonneveld
A.D. Hildebrand, Het eenzame bos
Herbert von Hoerner, De grauwe ruiter (Der graue Reiter), Nederl. vertaling Stijn Streuvels
Hans Künkel, Liefde en noodlot van Nicolaas van Cues (Schicksal und Liebe des Niklas von Cues), Nederl. vertaling E.A. Voogd-Pull
Friedrich Michael, Vlucht naar Madras (Flucht nach Madras), Nederl. vertaling E.A. Voogd-Pull
Carl Rothe, Olivia (Olivia), Nederl. vertaling J.A. van der Made
Ernst Schnabel, Door nacht en nevel (Nachtwind), Nederl. vertaling Jac. van der Ster
Friedrich Schnack, Goudgravers in Frankenland (Goldgräber in Franken), Nederl. vertaling Jac. van der Ster
Gustav Schroer, De lawine van St. Thomas (Die Lawine von St. Thomas), Nederl. vertaling Siebren Haakma
Margot von Simpson, Dag en droom (Reiterin in Tag und Traum), Nederl. vertaling E.A. Voogd-Pull
Aron Tamasi, Een zoon van de eenzame bergen (Abel), Nederl. vertaling Henriette Lindt