Twee weken Holland


auteur: Paul Verlaine


vertaler: Karel Jonckheere


bron: Paul Verlaine, Twee weken Holland (vert. Karel Jonckheere). Manteau, Brussel 1978


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Twee weken Holland

Paul Verlaine

vertaling Karel Jonckheere

bron

Paul Verlaine, Twee weken Holland (vert. Karel Jonckheere). Manteau, Brussel 1978

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr verl003twee01_01
logboek

- 2008-02-08 AS colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: G 1155

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Twee weken Holland van Paul Verlaine, in een vertaling van Karel Jonckheere uit 1978. De oorspronkelijke titel is Quinze jours en Hollande en verscheen in 1893.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (p. 2) is niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina 1]

TWEE WEKEN HOLLAND

 

[pagina 3]

Paul Verlaine
Twee weken Holland

Manteau Marginaal

 

[pagina 4]

Oorspronkelijke titel: Quinze jours en Hollande

Nederlandse vertaling: Karel Jonckheere

Copyright: Manteau n.v., Brussel, 1978

Omslagontwerp: Robert Nix

ISBN 90 223 0681 x

D 1978 0065 57