Een onwaerdeerlycke vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade


auteur: Maria Tesselschade Roemers Visscher


editeur: J.A. Worp


bron: Maria Tesselschade en anderen, Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade (ed. J.A. Worp). HES, Utrecht 1976


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade

Maria Tesselschade en anderen

editie J.A. Worp


Inhoudsopgave

Voorbericht.

Hoc extremum munus morientis habeto.

Inleiding.

I. O Parl en Puyck der Vrouwen! En bloem van onse tijd. Bredero.

II. Tesselschade, Die uw gade, Niet te spade Niet te vroeg, Hebt gevonden. Huygens.

III. Elck syn waerom. Tesselschade.

IV. A demain les affaires. Hooft.

V. O Lofrijck keeltjen! Hooft.

VI. Het bloed van vrienden kruypt daer 't niet en weet te gaen, TBloed van een vader springt, daer 't niet en weet te kruypen. Huygens.

VII. Faites avec les fleurs renaistre les amours. Hooft.

VIII. Rozemondt, hoor je speelen nocht zingen? Hooft.

IX. Hij stel syn leed te boeck, zoo heeft hij 't niet t' onthouwen. Tesselschade.

X. Geluckige Sale, daer 't Weeuwtjen in spoockt. Van Baerle.

XI. Sachte Sedeles. Tesselschade.

XII. Euscbia, nu treck op Godts basuinen, Met my, niet om den Jerichooschen muur; Maer om de stadt, die met haer seven kruinen De donders tartte, en terghde al 't blixemvuur. Vondel.

XIII. Is Tessel op het padt nae Romen van Geneven? Huygens.

XIV. Beroemde, maer eilaes! be Roomde Tesselscha. Huygens.

XV. Komt, Tessel, uyt de Miss en uyt het misverstant. Huygens.

XVI. Iam cum Jesuitis nobis res est.. Barlaeus.

XVII. Laet niemand sich vermeten, Haer' onwaer deer lickheit in woorden uyttemeten: All watmen vande sonn kan seggen gaet haer af. Huygens.

Bijlagen.

Aanwijzing van de gedichten en brieven van Tesselschade.

Register op de eigennamen.