Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. XXXVII]

Voornaamste literatuur

N. van der Laan, Uit Roemer Visscher's Brabbeling. Utrecht, 1918-1923. 2 dln.
J.F.M. Sterck, Aanvullingen tot het leven van Roemer Visscher. (Oud-Holland, XXXIII, blz. 208).
Anna Roemers Visscher, Alle de gedichten. Uitgegeven door N. Beets. Utrecht 1881.
N. de Roever, Een verjaard verjaarsfeest (Oud-Holland I, blz. 238).
J.H.W. Unger, Anna Roemers. Losse aanteekeningen (Oud-Holland III, blz. 123 en 161).
Anna Roemers Visscher, Gedichten. Uitg. door F.K.H. Kossmann. Den Haag, 1925.
J.A. Worp, Een onwaerdeerlijcke vrouw. Den Haag, 1925 (over Tesselschade).
B. Becker, Coornhert, de 16e- eeuwsche apostel der volmaakbaarheid. (Ned. Archief v. Kerkgesch. N.S. 19, blz. 59-84).
H. Bonger, Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander. Lochem, [1943].
J.F. Buisman, De ethische denkbeelden van Hendrick Laurensz. Spiegel. Wageningen, 1935.
A.C.G. de Vries, De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw. Amsterdam 1899.
Ludwig Volkmann, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen. Leipzig, 1923.
Irma Tramer, Studien zu den Anfängen der puritanischen Emblemliteratur in England. Andrew Willet-George Wither. Inaugural-Dissertation Basel. Berlin, 1934.
Mario Praz, Studies in seventeenth-century imagery. 2 vol. London, 1939-'47. (Studies of the Warburg Institute. Vol. 3).
B. Knipping, Symbool en allegorie in de beeldende kunst. Openbare les. Nijmegen-Utrecht, 1941.
Rosemary Freeman, English Emblem Books. London, 1948.
J.G. van Gelder, Jan van de Velde 1539-1641. Teekenaar-schilder. 's-Gravenhage, 1933. Van de letterkundige handboeken zij vooral genoemd: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, onder red. van Prof. Dr. F. Baur e.a. Dl. III, (Antwerpen, enz. 1947), waarin op blz. 406-416 een artikel van Prof. Dr. G.S. Overdiep ‘Roemer Visscher en zijn dochters’.