Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 2]

II Ventilante doctrinaI, 2

 


EEN blaesbalck blasende om een vier te doen barnen dat slappelijck aen't roocken is. Doet* verstaen: dat onderrichtinghe verwect het voncxken van waerheydt dat in elck mensche door Gods gratie ingheplant is, om te worden een vier en barnende* yver tot der sielen saligheydt, als Boëtius seyt:

Heret profecto semen introrsus veri quod excitatur ventilante doctrina*.

Dat is:

Van binnen is in ons ghehecht een voncxken van waerheydt, dat opghewackert wordt door de lieffelijcke blasinghe van deughdelijcke leeringhe.illustratie