Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 3]

III Evertit sed aptat*I, 3

 


AL hoewel dat de ploegh het onderste boven werpt, soo maeckt zy nochtans den acker bequaem om te besaeyen en goede vruchten te tellen. Beteyckent, dat een goet oprecht deuchdelijck man altemet wel yet doet, dat niet wel en is nae het ghemeene oordeel van de manier-volghende* wispeltuerighe ghemeente: Dan nochtans brengt hy 't wel ten goeden en profytelijcken eynde. Dan seytmen: wie soud' dat ghedacht hebben.
illustratie