Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 6]

VI Sans autre guide*I, 6

 


HET Compas alleen is het principael fondament van de Zeevaert, jae alleen het eenige middel dat God den mensche gheopenbaert en gegeven heeft om de zee te bouwen: wel is waer datter meer instrumenten zijn, als Astrolabium, Graedboogh, Quadrant, die goede hulpers zijn: maer sonder Compas soudemen in stadige dolinge gins en weder swerven: ja de ander instrumenten konden niet recht gebruyct worden, want een donckere nacht of twee, met twee of drie nevelachtighe dagen, souden den Stuerman soo beangst en twyfelachtigh maken, dat hy niet soude weten in wat gat kruypen. Dit mach nergens beter dan uyt Homero bewesen worden, in de dolinge van Ulysses, die thien jaren doolde herwaert en derwaert slingerende tusschen Troyen en zijn Vaderlandt Ithaca. Hadde hy versekert op zijn Compas mogen seylen, hy hadde de reys ghedaen in min dan thien daghen.
illustratie