Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 7]

VII Voor lichte eere / lamme ledenI, 7

 


DE Schermers die vechten veel-tijdt om een Krans van bloemen, (om dat het gelt by henluyden niet overvloedigh is) tot een teecken van eere; daer zy soo veele om lyden, datse dickmael een lamme arm kryghen, of worden een oogh uyt haer hooft ghesteecken*: ende dat alleen om ghepresen te worden van een deel* lichte quanten.
illustratie