Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 10]

X Hoe arger hoer / hoe beter geluckI, 10

 


MEN siet veeltijt dat snoode luyden veel voordeels genieten, dat de quaedste kinderen 'tgrootste deel hebben in hun vaderlijcke erffenisse, want zy deelen recht na haer toekomende aenpaert* datse daer in hebben: en het gheen dat de sulcke meer verteert en verquist heeft, wordt selden daer in aenghesien*: en om dat elck pot een decksel behoeft, soo krijght altemet de ghescheurde pot een deghelijck decksel.
illustratie