Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 11]

XI Keur baart angstI, 11

 


DAERMEN kiesen mach voor beste uyt twee ofte meer dinghen, daer valt terstondt bekommeringh in 't oordeel, soo dat men altemet bedroghen is door valsche voorbeeldinghe* en ghebreck van kennisse, kiesende het quaedste voor't beste: soo sietmen dat die te keurboom* gaen mach*, dicwils tot vuylboom* komt.
illustratie