Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 12]

XII Fora Villiaco*I, 12

 


EEN Boer die neemt zijn Wan en slaet het kaf uyt het koren, het lichte uyt het sware; al hoe wel het kaf de meeste hoop is, soo moetet nochtans voor het beste wijcken. Soo geschiet het oock in alle vergaderinghen van menichte van menschen, het lichtste geselschap toont hen over al meest uyt*; dan salmen wat treffelijcks handelen van saken van waerden, soo moet dat koren of menschen wat doen, daer het meeste meel en beste verstant by is. Ick bid de goede lieden die het woort Fora villiaco wat schrickelijck in de ooren valt, datse het mijn ten besten houden, ghy hebt hier gheen noot*.
illustratie