Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 13]

XIII By glasen om*I, 13

 


ALSSER een Kaeckelaer (die de woorden alleen heeft) in 't ghelagh* is, soo steectmen wel (om hem te beschamen) een speld in de keerse; en als de keerse soo verre verbrandt is datse de speld uytworpt, dan seytmen: by glasen om, soo heeft de Kaeckelaer zijn tijdt gehadt, een ander moet oock eens spreken. Dit is ghenomen uyt de Zeevaert, daermen alle tijdt by glasen* meet, om datse gheen klock en hebben.
illustratie