Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 16]

XVI Galick* en meewarigh*I, 16

 


MACH recht ghevoert werden van een goedigh reckelijck mensch, die hem laet ghebruycken, en waerdigh is om ghebruyckt te worden in alle saken, diemen juyst niet na de uyterste strengheydt van Iustitie, maer nae de goede billicheydt (vermengt met reden) moet decideren, oft aen de een zyde legghen: ghelijck als de Heughel* gaet op en neder, ende de Voutheughel* gaet breedt ende enge, ghevoeghelijck nae de potten of te ketels, daermense toe te ghebruycken noodigh heeft.
illustratie