Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 26]

XXVI Goe voer / goe vaeltI, 26

 


ALST Hoy wel gewonnen wort, soo wordt het wel ghegheten: (nae onse Huyslieden* segghen) soo volght daer uyt een goede vaelt, (dat is, een misthoop) om dat het te ruygher* ende ryver* uyt ghevoert wordt om de stallen te suyveren. Soo gaet het oock in een huys daer groot inkomen of goede neeringhe is, ende daer dan een mildt hert by; die deelen haer overschot mildelijck uyt, aen die, die haers ghebreck hebben: en missen* of vetten den acker haerder neeringe met haer vrienden ende vriendtschap te verbeteren, ghelijck de Boer zijn landt met de mishoop alle jaren doet.
illustratie