Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 28]

XXVIII Potentius ictu fulmineo*I, 28

 


EEN Swaerdt gevoeght van gouden penninghen; beduydt, dat met ghiften en ghaven meer ghewonnen werdt, als met ghewelt, het zy in 't oorloghen ofte in 't pleyten, of in veel andere wereldtlijcke handelinghen. Het Oraculum van Apollo gheconsuleert zijnde (ick meen dattet was van Philippus van Macedonien*) kreegh voor bescheyt:

Argenteis pugna telis atque omnia vinces.

Dat is:

Vecht met silveren of gouden wapenen, ghy sult over al verwinner blyven: en de werelt (God betert) is nu noch alsoo, dat giften en gaven noyt danckelijcker* ontfanghen zijn als nu; ja al waer 't dicwils met achterdeel* van goede naem of fame.illustratie