Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 32]

XXXII Sorght voor de koele wijn nietI, 32

 


DE jonge luyden, die nieulijcx gehuwet zijn, past dese Sinnepop ter herten te nemen, die eerst voor al behooren te dencken om den nootdruftighen uytloop* ende behoeftigheydt; soo van huysraet als van spyse: maer als zy wat koevereren* met sparen of deur goede neeringhe, dan komen zy tijds* ghenoegh om haer lust te soecken, te weten, als de rijckdom soo veel gegroeyt is, datse dwaesheydt lyden en draghen kan.
illustratie