Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 33]

XXXIII Een vol vat en bomt nietI, 33

 


DESE Sinnepop is soo klaer datse weynigh uytlegginghe behoeft: want men siet dat de onverstandighe menschen de aldermeeste woorden over haer hebben*, op straten, op marckten, op wagens en in schepen; daer de verstandighe wyse lieden met een stil bequaem* wesen henen gaen.
illustratie