Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 34]

XXXIV Rectum per dura carpit iter*I, 34

 


EEN Raem-saghe die in een balck gheset is, om over langs den balck aen twee stucken te sagen; is de rechte Sinnepop van een sterckmoedigh oprecht man, die de rechte wegh gaet, niet teghenstaende wat quast of onghemack hem ontmoet, zijn conscientie ghetuyght hem, dat zijn wandelinghe oprecht ende deughdelijck is.
illustratie