Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 35]

XXXV Onghestadigh / maer nutI, 35

 


DE onghestadigheydt is niet te misprysen, alsse nut en profytelijck is, tot ghemeen landts* dienste, als een Weerhaen; aenwysende de winden voor de geene diese moeten ghebruycken.
illustratie