Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 42]

XLII Noch ick / noch de wijnI, 42

 


DE dronckaert beschuldigt den wijn, of den beecker daer hy uyt gedroncken heeft, dat die de oorsaeck soude zijn van zijn dronckenschap: neen voorwaer, dan de gierige begheerte van zijn gulsige darmen, die heeft hem door de smake van zijn leckere tonge daer henen ghestoten.

Quia nullum crimen vini est, sed culpa Bibentis*.illustratie