Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 44]

XLIV Telt wat ick seghI, 44

 


HIER by leertmen den tijdt onderscheyden; te kennen ghevende wat ure dattet is, soo wel by nacht als by daghe, nut voor alle ambachten, om met elckander ghelijck aen't werck te gaen. Dat is te segghen, elck moet zijn ghetyde gissen, wat, ende op wat tijdt, elck dingh moet ghedaen worden: waer op hier een spreeckwoordt plach te wesen: Hy heeft in oude Joosten baen gegaen / hy weet wat de klock heeft.* Als of men wilde segghen: Hy verstaet hem zijn stuck wel, hy weet zijn weetjen wel.
illustratie