Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 45]

XLV Niet verder dan u BanI, 45

 


DESE Landen zijn ghedeelt in Iurisdictien, die wy een Ban* noemen, en is afgheteeckent met seeckere bepalinghen*, soo dat elck Ambachtsheer weet, hoe verre zijn Ban streckt, ende daer buyten heeft hy niet te doen ofte te gebieden: ghelijck het ontsteecken* Waslicht, dat niet verder lichten ofte barnen kan, dan tot het dexel toe, 'twelck zijn besteck* is; daer beneden komende, gaet het uyt, verliest zijn kracht, en werckinghe.
illustratie