Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 46]

XLVI Dat cera fidem*I, 46

 


EEN Schepen kennisse* ofte brief, ofte commissie* van eenighe Heeren ofte Vorsten, hoe veel clausulen datter in staen, ende hoe vast dat die gheschreven zijn, en zijn van gheender weerden, soo langhe de Seghelen van wasse daer niet aen ghedruckt en zijn; anders worden die gheacht als copye ofte vuyl pampier.
illustratie