Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 49]

XLIX Principiis obsta*I, 49

 


HIER in Hollandt, besonder inde lage weyde-rijcke landen, worden de weghen gesloten met draeyboomen, alst veel beghint te reghenen: om datse niet geheel bedurven souden worden deur het ryden van veel waghens ende peerden. In het beginsel machmen met kleyne schade schutten*, dat achternae veel soude kosten te hermaken: soo ist certeyn in alle wereldtlijcke dinghen, een kleyn vier is met een Emmer waters te blusschen, dat alst ghevat heeft in barnachtighe* materie, qualijck te lesschen* en uyt te gieten is, dan met veel ghetiers en ghedrams* van volck. Daer om ist best datmen in alle dinghen in tijds toesiet:

Eer 't meer doet.illustratie