Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 51]

LI Et sic parantur opes*I, 51

 


DAER is gheen neeringhe soo slecht, voor een raedsaem* neerstigh man, of zy is hem niet alleen de kost, maer oock overschot schuldigh; by soo verre* hy die met verstant drijft. Alsoo dat men in dese landen met het Bagghernet Turf treckende, oock een middelbaer* heen komen verwerven kan. Dus blijfter niemandt langhe door armoede bedroeft, dan de ledighe Luyaert, die niet* doen noch ter handen trecken* en wil.
illustratie