Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 52]

LII Soo langh daer wat in isI, 52

 


GROOTE Heeren hebben sommighe van haer rijcke borgheren in waerden*, soo langh als zy daer door yet hopen uyt te rechten, ofte profijt daer af te ghenieten: maer als zyse arm ghemaeckt en uytgesopen hebben, soo keeren zy hun den eers toe, en siense met de neck aen. Ghelijck alsmen de Vlessen (die vol wijns zijn) neerstich bewaret, datse niet en storten: maer alsse ledigh zijn, werptmen die achter in de waghen, of ter zyden van de tafel neder, en stootse met de voet.
illustratie