Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 56]

LVI 'TVertroude trouwelijckI, 56

 


SOO wien Secreten, Schatten en Rekeninghen bevolen en vertrouwt worden, moeten die trouwelijck bewaren: Iae al waer 't schoon*, dat haer de wijn of gramschap anders riedt. Ghelijck een Slot dat het besloten vast houdt, totter tijdt dat de Sleutel daer by ghebracht werdt; door den gheenen die macht heeft, of ghegheven is, om dat te ontsluyten.
illustratie