Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 57]

LVII Utinam sic semper*I, 57

 


OCH of God dese landen wilde beghenadigen datse niet meer (of ten minsten in een langhe tijd) in de oorloghe en vervielen, soo soude de Huysman met ruste zijn Acker bouwen en Koeyen melcken; de Borgher soude met vrede zijn neeringhe doen: Ende de arme Ghemeente* allenskens van sware lasten en impositien* ontlast worden.

Och oft soo altijdt mocht blyven.illustratie