Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 58]

LVIII 'Tis een arm Muys / die maer een hol heeftI, 58

 


WORDT afghebeeldt met een Vierslot,* daer oock een Lont of Swamslot by is: alsoo, dat als het eene faelgeert, soo gaet het ander seecker af. Hier by verstaetmen een raedrijck man, die in alle voorvallende saecken onverleghen is, en hem altijdt weet te redden.
illustratie