Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 60]

LX Ist eynd goet / soo ist al goet

 


ALLE dinghen worden begonnen, om die met kosten, arbeyt ende neerstigheydt te brengen tot het eynde; soo dat dan soo goet is, dattet den aenleggher vernoeght, soo heeftet den krans of prijs verdient, ende men moet het prysen. Dit werdt uytghebeeldt met een tou of cabel die men aen't eynd besiet, en beproeft of de stoffe goet is. En soo seytmen:

Ist eynd goet, soo ist al goed.illustratie