Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 61]

Beslach*
Metam properamus ad unam*I, Beslach

 


ALLE menschen loopen na een Honck,* dat is in Latijn Meta te segghen; ofte anders in Duytsch PUNT of PEGHEL* / d'een wat vroegher, d'ander wat laetter, het moet alle door den tijdt nae het Punt van de doodt.
illustratie