Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 67]

VI Duycken* en ghenoeghen*II, 6

 


DE ghelucksaligheydt is alleen den laeghen van state van God toegheeyghent*; want ghenoegh maeckt zijn bruycker gherust en lustigh, bysonder die daer in dan duycken kan, en houden hem in zijn kleyne vryheydt: want daer hoogh moet in swang gaet*, daer is min veyligheyd en meer moeyten: en het Hollandtsche rijmken seyt:

 
Houdt u reyn/
 
Acht u kleyn:
 
Vreest voor den dagh,
 
Die niemandt verby en magh.illustratie