Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 72]

XI Sin en wits*II, 11

 


NA dat de menschen inde voorgaende Eeuwe langhe tijd gheleeft hadden by Aeckers en by Boecken, soo quam Bachus ende Ceres, en leerden haer planten en saeyen, wijn, koren en alderley vruchten, die de aerde van selfs opwierp*, ende door goede bouwinghe hem grootelijcks verbeterde*: dit was beghinsel van Beleeftheydt*, dat is, dat het volck beghon te verstaen, hoe zy met elckander leven moesten, maeckten wetten en willekeuren, om elck* alsoo met beleeftheydt, beleefdelijck in den toom te houden, waer door de wereldt worde verciert met Sin en wits / 'twelck in onse tale is, als Sinnelijckheyd* en wetenschap, daer in wy soo lang gheleeft hebben, tot dat Courtosy met lecker Bancket hier te lande quamen.
illustratie