Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 80]

XIX Ignari legum sic*II, 19

 


IN de tijdt dat de Iacht verboden is, te weten, van de Meert tot in Augusto toe, als alle beesten haer jonghen teelen ende voeden: om het jonghe goet te beter aen te focken, soo worden alle jacht Honden met kneppels aen de hals beswaert, om haer snelheydt te verhinderen; en soo worden zy onder de wetten en willekeuren ghehouden. Desghelijcks, die met Reden onder gheen wetten konnen ghehouden worden, die moeten met banden en ghevanghenissen daer toe bedwonghen worden.
illustratie