Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 83]

XXII In dese hoeckII, 22

 


MET dit woordt machmen verstaen, dattet goet woonen is, daer goede neeringhe ende vertieringhe valt, daer elck neerstelijck wint, en d'een d'ander doet winnen en verdienen: want het gaet seecker, dat dat de rijckste landen zijn, die aen de Havens van der Zee ligghen. Daer aen* het landt daer het langhe gras weligh groeyt. Daer Koren en Wijn wast, daer ist oock noch goet. Daer Honich en Hout valt, daer ist soberlijck. Maer daer Silver en Goud uyt de Aerde wordt ghedolven, daer woont een arm behoeftigh siecksuchtigh volck, die by den Esel te verghelijcken zijn, die de Wijn draeght en drinckt self water, en eet Distelen en Doornen.
illustratie